Dictionar

Rezultate secundare ((substanţă):

Acaricid

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acaricide)

1. (substanţă) care omoară acarienii.


Acceptor, -oare

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. accepteur)

1. (atom) capabil a primi electroni suplementari.

2. (substanţă chimică) care poate fixa o altă substanţă.


Activator, -oare

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (fr. activateur)

1. adj., s. m. (substanţă) care, adăugată unui catalizator, unui material, le intensifică activitatea; activant.

2. s. m. microelement din structura materiei vii, cu rol de activare a fermenţilor.

3. substanţă care activează fermenţii inactivi sau stimulează dezvoltarea unor organe sau ţesuturi embrionare.


Adrenolitic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. adrénolytique)

1. (substanţă) opusă acţiunii adrenalinei.


Afrodiziac, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. aphrodisiaque, gr. aphrodisiakos)

1. (substanţă) care stimulează apetitul sexual.


Agonist, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. agoniste)

1. adj., s. m. (muşchi) care produce o anumită mişcare.

2. adj., s. n. (substanţă, agent) lipsit de activitate intrinsecă, care blochează receptorii.