Dictionar

Rezultate principale (Comodă):

Comodă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. commode)

1. mobilă scundă, cu sertare pentru lenjerie; scrin.


Rezultate secundare (Comodă):

Acomoda

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. accommoder, lat. accommodare)

1. refl. a se adapta la anumite condiţii noi de viaţă, de mediu; a se obişnui.

2. a se împăca.


Comodant

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. commodant, it. commodante)

1. cel care împrumut prin comodat.


Comodat

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. commodant, lat. commodatum)

1. (jur.) împrumut de folosinţă.


Incomoda

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. incommoder, lat. incommodare)

1. a deranja, a jena, a stingheri.


Reacomoda

Parte de vorbire: vb.
Origine: (re1- + acomoda)

1. a (se) acomoda din nou.


Acomodabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. accommodable)

1. care se poate acomoda uşor.


Acomodare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (acomoda)

1. acţiunea de a se acomoda; acomodaţie.

2. ~ vizuală = modificare spontană a curburii cristalinului.

3. (biol.) adaptare individuală care nu afectează decât fenotipul.

4. (lingv.) asimilaţie parţială între două sunete în contact direct.


Acomodator

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accommodateur)

1. (muşchi) la acomodarea cristalinului.


Acomodaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accommodation)

1. acomodare.


Acomodometru

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accommodomètre)

1. aparat pentru măsurarea capacităţii de acomodare a ochiului.


Adapta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. adapter, lat. adaptare)

1. tr. a transforma pentru a corespunde anumitor condiţii.

2. tr., refl. a (se) acomoda.