Dictionar

Rezultate secundare (Electroni):

Electronic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. électronique)

1. adj. 1. referitor la electroni(că).

2. care funcționează după legile electronicii.

3. muzică = muzică cu ajutorul generatoarelor de sunete electronice.

4. s. f. știință care studiază fenomenele legate de mișcarea electronilor și ionilor în diferite medii.

5. ramură a electrotehnicii care se ocupă cu producerea dispozitivelor și aparatelor electronice.


Electronist, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (it. elettronista)

1. specialist în electronică.


Electroniza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (electron/ică/ + -iza)

1. a dota cu mijloace electronice.


Acceptor, -oare

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. accepteur)

1. (atom) capabil a primi electroni suplementari.

2. (substanţă chimică) care poate fixa o altă substanţă.


Acustomat

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Akustomat)

1. dispozitiv adaptor electronic pentru pornirea şi oprirea automată a unui magnetofon.


Adresă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. adresse)

1. indicaţie pe scrisori, colete etc. care conţine numele şi domiciliul destinatarului.

2. la ~a cuiva = cu privire la cineva.

3. comunicare oficială făcută în scris de o instituţie.

4. dexteritate, îndemânare.

5. (inform.) simbol, cuvânt, cod care indică locul din memoria unei maşini electronice unde se înregistrează o informaţie.


Analogic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. analogique, lat. analogicus)

1. bazat pe analogie, prin analogie.

2. (despre semnale electronice) a cărui valoare poate fi reprezentată printr-o funcţie continuă de timp.

3. (despre aparate, dispozitive, instrumente, sisteme) care măsoară, prelucrează şi stochează semnale analogice (2).


Antiatom

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. antiatome)

1. atom ipotetic, din antinucleu, cu electroni pozitivi.


Audiometru

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. audiomètre)

1. aparat pentru determinarea acuităţii auditive; acumetru.

2. control electronic care înregistrează automat timpul în care un receptor radio sau tv. a fost deschis.