Dictionar

Rezultate principale (Natură):

Natură

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (lat. natura, fr. nature)

1. universul în totalitatea sa.

2. lumea organică și anorganică; mediu înconjurător.

3. științele ~ii = științele naturale; ~ moartă = pictură reprezentând lucruri neînsuflețite.

4. caracter, temperament; fire.

5. caracter specific al unui lucru sau al unui proces, calitate; fel de a fi.

6. de ~ = capabil să..., apt să...


Natură

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT natura

2. FR nature

3. EN nature

4. DE Natur

5. RU природa

6. HU természet


Rezultate secundare (Natură):

Clătinătură

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (clătina + -ătură)

1. mișcare (ușoară) într-o parte și într-alta.

2. mișcare, deplasare șovăitoare.

3. (var.) (înv.) cletinătură.


Contrasemnătură

Parte de vorbire: s.
Origine: (după germ. Kontrasignatur)

1. semnătură a unui funcţionar subaltern pusă pe un act alături de semnătura celui de la care emană.


Denatura

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. dénaturer)

1. a altera natura, caracterele distinctive ale unui lucru, înţelesul unui cuvânt, al unei idei etc.; a altera; a deforma, a falsifica.

2. a adăuga unui produs o cantitate oarecare dintr-o substanţă străină, făcându-l impropriu destinaţiei iniţiale.


Desenatură

Parte de vorbire: s.
Origine: (desena + -/t/ură)

1. proiectarea şi crearea de mostre şi desene noi pentru ţesătorie.


îndemnătură

Parte de vorbire: s.f. (înv.)
Origine: (îndemna + -tură)

1. silire a unui animal (de a porni sau) de a merge mai repede; îndemnare.

2. convingere a unei persoane de a face un lucru; îndemnare.


însămânţare; semănătură

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT satus; satuus

2. FR semailles; ensemencement

3. EN sowing

4. DE Saat

5. RU посев

6. HU vetés


Acetic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acétique)

1. de natura oţetului.

2. acid ~ = acid organic rezultat din oxidarea alcoolului etilic; acid etanoic; fermentaţie = fermentaţie care transformă alcoolul în acid acetic.


Acorporal, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (a- + corporal)

1. lipsit de corp; de natură necorporală.


Acromocentru

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. achromocentre)

1. corpuscul cromozomic lipsit de cromatină.

2. (bot.) figuri asteriale sau fusoriale de natură centrozomică lipsite de cromatină.


Acustic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acoustique)

1. adj. referitor la acustică.

2. s. f. ramură a fizicii care studiază natura şi proprietăţile sunetelor.

3. disciplină muzicală care studiază sunetele şi legile perceperii lor.

4. calitate a audiţiei sunetelor într-o încăpere.


Adeziune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. adhésion, lat. adhaesio)

1. aderare; exprimare scrisă a aderării.

2. forţă de atracţie moleculară care se exercită între două corpuri în contact.

3. (bot.) concreştere a două organe de natură diferită (frunza cu ramura).


Adeziv, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (fr. adhésif, lat. adhaesivus)

1. adj. (despre materiale) care stă strâns lipit.

2. (biol.; despre organe) care fixează organismul de ceva.

3. (bot.) care se lipeşte şi se uneşte prin concreştere (celulă, disc).

4. s.m. produs, natural sau sintetic, la încleierea lemnului, a metalelor, materialelor plastice etc.

5. substanţă care se adaugă la preparatele agricole antiparazite pentru o mai bună fixare a acestora pe plante.