Dictionar

Rezultate secundare (Urii):

Apaturii

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr apaturies, lat., gr. apaturia)

1. pl., (ant.) sărbători solemne în cinstea zeiţei Venus, care aminteau vechea organizare a Atenei.


Cercetător al naturii

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT naturae indagator; naturalista

2. FR explorateur de la nature

3. EN explorer of the nature

4. DE NaturforscherIn

5. RU исследовaтель природы

6. HU természetkutató


Lemurii

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. lémuries)

1. sărbători religioase private, care aveau loc la romani în luna mai, cu care prilej se alungau spiritele morţilor prin zgomote nocturne.


Ocrotirea pădurii; protecţia pădurii

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT tutela ligni

2. FR préservation du bois; protection du bois

3. EN timber preservation; wood protection

4. DE Waldschutz; Forstschutz

5. RU зaщитa лесa

6. HU erdővédelem


Protecţia naturii

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT naturae protectio

2. FR protéction de la nature

3. EN nature preservation; protection of the nature

4. DE Naturschutz

5. RU охрaнa природы

6. HU természetvédelem


ştiinţele naturii

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT scientia naturalis; scientia amabilis

2. FR sciences naturelles; histoire naturelle

3. EN natural history

4. DE Naturkunde; Naturgeschichte

5. RU естествознaние

6. HU természettudományok


Absurd, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (fr. absurde, lat. absurdus)

1. adj. care contrazice gândirea logică, legile naturii, bunul-simţ.

2. s. n. ceea ce este absurd; absurditate; nonsens.

3. prin ~ = admiţând un raţionament fals.

4. (fil.) termen care desemnează ruptura totală dintre om şi mediul său sociocultural, sentimentul generat de trăirea acestei rupturi.


Academie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. académie, lat. academia, gr. akademia)

1. înaltă instituţie culturală de stat, creată pentru a sluji progresul ştiinţei, literaturii, artei şi tehnicii.

2. instituţie de învăţământ superior.


Acalazie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. achalasie)

1. incapacitate a musculaturii netede a tubului digestiv, în stare de spasm, de a se relaxa.


Acomodare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (acomoda)

1. acţiunea de a se acomoda; acomodaţie.

2. ~ vizuală = modificare spontană a curburii cristalinului.

3. (biol.) adaptare individuală care nu afectează decât fenotipul.

4. (lingv.) asimilaţie parţială între două sunete în contact direct.


Actinometru

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. actinomètre)

1. aparat folosit în actinometrie.

2. instrument pentru măsurarea intensităţii căldurii razelor solare.

3. exponometru.


Acţionalism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actionnalisme)

1. analiză ce se bazează, în explicarea dinamicii vieţii sociale sau a naturii umane, pe conceptul de acţiune.