Dictionar

Rezultate principale (Cvasi):

Cvasi

Parte de vorbire: adv.
Origine: (lat., fr. it. quasi)

1. aproximativ, cam, aproape, oarecum.


Rezultate secundare (Cvasi):

CVASI-

Parte de vorbire: elem.
Origine: (fr. quasi-, cf. lat. quasi)

1. „aproape, asemănător, pe jumătate”.


Cvasi-sinonim

Parte de vorbire: adj., s.n.
Origine: (fr. quasi-synonyme)

1. (cuvânt) care are un sens foarte asemănător.

2. (cuvânt) care este interschimbabil cu un alt cuvânt doar în anumite cazuri, prin sens.

3. s.n. sinonim parțial.


Cvasicertitudine

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (cvasi- + certitudine)

1. siguranță aproape completă.

2. (mat.) probabilitate foarte apropiată de 1.


Cvasicontract

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. quasi-contrat)

1. aranjament fără o perfectare legală.

2. contract imperfect încheiat între guvern şi producător în vederea încurajării unei anumite producţii.


Cvasidelict

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. quasi-délit)

1. fapt ilicit care, comis fără intenţia de a vătăma, cauzează totuşi o daună, putând da naştere la o acţiune civilă pentru daune-interese.


Cvasimonopol

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (cvasi- + monopol)

1. situație în care monopolul nu este total, ci aproape.

2. monopol parțial.


Comensualism

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. commensalisme)

1. (biol.) formă de convieţuire cvasipermanentă între două organisme care folosesc ca hrană aceleaşi materii nutritive.


Inteligenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. intelligence, lat. intelligentia, germ. Intelligenz)

1. capacitate a individului de a se adapta la împrejurări noi, de a sesiza relațiile esențiale și de a găsi o ieșire dintr-o anumită situație, de a rezolva probleme noi; deșteptăciune.

2. om inteligent.

3. ~ artificială = capacitate a sistemelor tehnice evoluate de a obține performanțe cvasiumane.


Oligopol

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. oligopol)

1. piață a mărfurilor monopolizată de un număr redus de mari producători.

2. cvasimonopol; piață dominată de câteva companii.