Dictionar

Rezultate secundare (înalt,):

Inalterabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. inaltérable)

1. care nu se alterează.

2. (fig.) de neclintit, tare.


Inalterabilitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. inaltérabilité)

1. calitatea a ceea ce este inalterabil.


Abumarkub

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Abu Markub)

1. pasăre înaltă, asemănătoare cu struţul, cu gâtul scurt şi gros, cu capul mare şi cioc enorm, din preajma Nilului.


Academie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. académie, lat. academia, gr. akademia)

1. înaltă instituţie culturală de stat, creată pentru a sluji progresul ştiinţei, literaturii, artei şi tehnicii.

2. instituţie de învăţământ superior.


Acrofil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acrophile)

1. (plantă) care creşte în regiuni înalte.


Acrofobie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acrophobie)

1. teamă patologică de locurile înalte; hipsofobie.


Acropolă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acropole, gr. akropolis)

1. cetăţuie înăuntrul oraşelor antice greceşti, pe o înălţime şi adăpostind palate, temple.


Acrostol

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acrostole)

1. partea înaltă a extremităţilor unei corăbii.

2. ornament, sculptură la prora unei nave.