Dictionar

Rezultate principale (Comerţ,):

Comerţ

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. commerce, lat. commercium, it. commercio)

1. schimb de produse prin vânzare - cumpărare; ramură a economiei în cadrul căreia se desfăşoară circulaţia mărfurilor.

2. cameră de ~ = asociaţie legal constituită în vederea promovării schimburilor comerciale; ~ electronic = comerţ făcut prin Internet.


Rezultate secundare (Comerţ,):

Achiziţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acquisition, lat. acquisitio)

1. procurare de obiecte (rare); bun astfel obţinut.

2. cumpărare de produse (agroalimentare) şi de materiale prin unităţi ale comerţului de stat sau cooperatist.


Afacere

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. affaire)

1. activitate comercială.

2. cifră de ~i = total al banilor obţinuţi în comerţ sau în alte activităţi economice.

3. acţiune din care rezultă un profit.

4. tranzacţie economică.

5. (fam.) îndeletnicire.

6. ~i interne (sau externe) = treburi, preocupări, lucrări privind problemele interne (sau externe) ale unui stat.


Angrosist, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (germ. Engrossist)

1. comerciant care face comerţ angro.


Anticomercial, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (anti- + comercial)

1. care nu corespunde cerinţelor comerţului.


Armurărie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. armurerie)

1. profesiunea armurierului.

2. fabricare, comerţ de arme.


Articol

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. articulus, it. articolo, fr. article)

1. expunere într-o publicaţie periodică, tratând o problemă dintr-un domeniu oarecare.

2. subdiviziune a unei legi, a unui regulament etc.

3. diviziune a unui buget, a unui plan financiar.

4. obiect de comerţ.

5. parte de vorbire flexibilă, care însoţeşte substantivul sau adjectivul, cu rolul de a individualiza obiectul denumit.

6. fiecare dintre fragmentele diferitelor părţi ale corpului crustaceelor, insectelor şi acarienilor.

7. fiecare dintre segmentele unui organism sau organ vegetal.

8. (inform.) element logic al unei înregistrări dintr-un fişier, cea mai mică unitate de informaţie utilă prelucrată de un program.