Dictionar

Rezultate principale (Arcă,):

Arca

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. arquer)

1. tr., refl. a (se) arcui.


Arcă

Parte de vorbire: s.
Origine: (it., lat. arca)

1. (rar) corabie.


Rezultate secundare (Arcă,):

Ambarca

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. embarquer)

1. tr., refl. a (se) urca la bordul unei nave.

2. tr. (despre nave) a lua apă la bord.

3. intr (despre apă) a izbi, a pătrunde peste bord.


Anasarcă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anasarque)

1. edem generalizat în tot corpul.

2. boală a plantelor datorată excesului de apă din ţesuturi.


Arcadă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. arcade)

1. element de arhitectură dintr-un arc şi din elementele care îl susţin.

2. motiv decorativ constând din înscrierea ritmică a unor arce de cerc.

3. porţiune anatomică (osoasă) în formă de arc; partea curbată a osului frontal, deasupra ochiului.

4. (geol.) microrelief de forma unui arc suspendat; portal.

5. fiecare dintre părţile unei şei, sub formă de punţi arcuite.


Arcadian, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. arcadien)

1. din Arcadia.

2. de simplitate rustică.


Arcadic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (it. arcadico)

1. câmpenesc, pastoral, idilic, pitoresc.


Arcan

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. arcane, lat. arcanum)

1. (pl.) taină, secret, mister.

2. loc tainic, misterios.

3. nume dat ciclurilor astrologice de provenienţă egipteană.


Abalienare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (după engl. abalienation, lat. abalienatio)

1. pierdere, diminuare, marcată şi evidentă a facultăţilor mintale.


Ablacta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (germ. ablaktieren, lat. ablactare)

1. intr. a înceta secreția de lapte matern.

2. tr. a înlocui treptat laptele matern cu alte alimente necesare sugarului; a înțărca.

3. (refl.; despre sugari) a refuza laptele matern.


Abocluzie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (ab- + ocluzie; cf. lat. ab „îndepărtat de...”, occlusio, -onis „închidere”)

1. (med.) dentiție în care dinții arcadei superioare (maxilarul superior) și ai arcadei inferioare (mandibula) nu se află în contact.

2. lipsă de contact între dinții arcadei inferioare și cei ai arcadei superioare.


Acrimonie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acrimonie)

1. caracter agresiv, caustic al cuiva, sarcasm.


Acrimonios, -oasă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acrimonieux)

1. acru; caustic, muşcător, sarcastic.


Acvaplan

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aquaplane)

1. planşă de lemn, în sport, care alunecă pe apă remorcată de o ambarcaţie cu motor.

2. sport practicat pe o asemenea planşă.

3. ambarcaţie de transport având propulsie cu reacţie submarină.