Dictionar

Rezultate principale (Avansa,):

Avansa

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. avancer)

1. intr. a înainta (într-o direcţie); a progresa, a se dezvolta.

2. tr. a înainta, a promova într-un grad, într-o funcţie superioară.

3. a da cu anticipaţie (sume de bani).

4. (fig.) a anticipa (o propunere).


Rezultate secundare (Avansa,):

Credit

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. crédit, lat. creditum)

1. relaţie ce se stabileşte între o persoană (creditor) care acordă, sub formă de împrumut, o sumă de bani sau alte valori şi o altă persoană (debitor), care primeşte împrumutul, urmând ca restituirea se efectueze la o dată ulterioară, determinată; împrumut acordat; creanţa creditorului; obligaţia (bănească) a celui creditat.

2. sferă a circulaţiei băneşti cuprinzând relaţiile de credit.

3. coloana (din dreapta) a unui cont, care reprezintă sumele avansate.

4. (fig.) încredere, consideraţie, stimă, autoritate de care se bucură cineva.


Decrepitudine

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. décrépitude)

1. stare de bătrâneţe înaintată prin slăbire excesivă şi pierderea aproape totală a forţelor; ramolisment.

2. (fig.) decădere, declin avansat.


Fidograf

Parte de vorbire: s.
Origine:

1. aparat înregistrator pentru stabilirea valorii şi a caracterului avansării garniturii de foraj.


Ingresiune

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. ingression, lat. ingressio)

1. avansare locală a mării pe uscat, în urma mişcărilor de scufundare a scoarţei terestre.


Inversiune

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. inversion, lat. inversio)

1. răsturnare, schimbare de sens, inversare.

2. ~ uterină = deplasare spre înapoi și evaginare în zona perimetrică a uterului; ~ sexuală = homosexualitate.

3. (mat.) transformare geometrică ce permite se deducă dintr-o figură o altă figură, punct cu punct.

4. procedeu stilistic constând în schimbarea topicii normale a cuvintelor într-o frază.

5. (med.) ~ termică = creșterea temperaturii în raport cu înălțimea (invers față de situația obișnuită); ~ de relief = stadiu avansat de evoluție a reliefului când formele inițiale pozitive devin negative și invers.

6. (fot.) operație urmărind obținerea unei imagini pozitive pe însăși emulsia fotosensibilă folosită la fotografiere.


Lancasterianism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. lancastérianisme, engl. lancasterianism)

1. sistem de a preda materiile de studiu cu ajutorul elevilor mai avansaţi, folosiţi ca monitori în clasele mai mici.