Dictionar

Rezultate principale (Compars,):

Compars

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. comparse, it. comparsa)

1. personaj mut sau cu rol minor în teatru; figurant.

2. (fig.) cel care joacă un rol neînsemnat într-o afacere; om de nimic.