Dictionar

Rezultate principale (Discrepanţă,):

Discrepanţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. discrepanza, lat. discrepantia)

1. nepotrivire (flagrantă); dezacord între două lucruri, fenomene, situaţii etc.