Dictionar

Rezultate secundare (Ridare.):

Dihibridare

Parte de vorbire: s.
Origine: (di1- + hibridare)

1. hibridare experimentală între genitori din două soiuri sau specii cu caractere diferite; dihibridism.


Hibridare

Parte de vorbire: s.
Origine: (hibrida)

1. încrucişare a două soiuri, rase, specii etc. de plante sau animale diferite; hibridaţie.


Polihibridare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. polyhybridisme)

1. hibridare a doi genitori care diferă între ei prin mai multe caractere.


Pseudohibridare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. pseudo-hybridation)

1. hibridare la care descendentul este identic cu unul din părinţi.


Alopoliploidie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. allopolyploïdie)

1. existenţa în nucleu a mai mult de două seturi de cromozomi de la diferite specii, prin hibridare.


Cacogeneză

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. cacogenèse, cf. grec. kakos „rău” + genesis „naștere”)

1. dezvoltare anormală a unei structuri sau formații anatomice.

2. (nozologie) formare monstruoasă de la naștere.

3. incapacitate de hibridare.


Dihibrid

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. dihybride)

1. hibrid rezultat din dihibridare.


Dihibridare

Parte de vorbire: s.
Origine: (di1- + hibridare)

1. hibridare experimentală între genitori din două soiuri sau specii cu caractere diferite; dihibridism.


Dihibridism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. dihybridisme)

1. dihibridare.


Heterozis

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. hétérosis)

1. sistem special de hibridare între două soiuri de plante sau rase de animale cu ereditate diferită, având ca rezultat indivizi cu calităţi deosebite şi cu o productivitate excepţională.