Dictionar

Rezultate principale (șunt):

şunt

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl., fr. shunt)

1. dispozitiv de derivare a curentului electric dintr-un circuit.

2. derivare patologică sau operatorie a curentului sangvin.


Rezultate secundare (șunt):

şunta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. shunter)

1. a deriva curentul electric dintr-un circuit.


Achinezie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. akinésie)

1. incapacitatea de a executa acte motorii, deşi muşchii nu sunt paralizaţi.


Acidocetoză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acido-cétose)

1. boală în care sunt asociate acetonemia şi acidoza.


Activ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. actif, lat. activus, II, 2/ rus. aktiv)

1. adj. care participă efectiv la o acţiune; harnic, dinamic.

2. (biol.) aflat în stare de completă funcţionare.

3. membru ~ = membru al unei organizaţii, instituţii, având obligaţii şi bucurându-se de drepturi depline.

4. (mil.) în activitate.

5. (despre corpuri, substanţe) care intră uşor în reacţie.

6. (despre diateza verbală) care arată subiectul săvârşeşte acţiunea.

7. vocabular ~ = vocabular folosit în mod curent.

8. (despre operaţii, conturi, bilanţuri) care se soldează cu un profit.

9. s. n. totalitatea mijloacelor economice ale unei întreprinderi, instituţii etc.; parte a bilanţului în care sunt înscrise aceste mijloace.

10. colectiv de membri pe lângă un organ de partid, pe care se sprijină în întreaga sa activitate.

11. adv. în mod activ.


Acţionariat

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actionnariat)

1. sistem în care salariaţii unei întreprinderi sunt coproprietari ai unei părţi din acţiuni.


Adopţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. adoption, lat. adoptio)

1. faptul de a adopta; act prin care se adoptă un copil; adoptare, înfiere.

2. act juridic care stabilește relații legitime de rudenie directă între persoane care nu sunt legate prin sânge.

3. (prin ext.) alegerea a ceva (de către cineva).

4. (var.) adopțiune.


Agendă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr., lat. agenda)

1. carnet pe care sunt însemnate zilele, pentru diferite notiţe referitoare la anumite date.

2. ordine de zi.