Dictionar

Rezultate secundare (Efectuat):

Efectuat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (v. efectua)

1. care este realizat, înfăptuit, îndeplinit, executat.

2. (înv.) efectuit, efeptuit.


Actuarial, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. actuariel)

1. (despre calcule) efectuat de actuar.


Actuariat

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actuariat)

1. totalitatea operaţiilor şi calculelor efectuate de un actuar.


Agentură

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Agentur)

1. serviciu de informare, de spionaj în slujba unui stat străin, a unor interese străine.

2. casă de afaceri condusă de un agent (1); afacerile efectuate; agenţie.


Alograf, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (alo1- + -graf3)

1. (scris) efectuat de o altă persoană.


Anemogam, -ă

Parte de vorbire: adj., s.f.
Origine: (fr. anémogame)

1. (bot.) (plantă) a cărei polenizare este efectuată de vânt; anemofil.


Balanţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. balance)

1. instrument pentru măsurarea greutăţii corpurilor prin echilibrarea lor cu greutăţi-etalon; cântar.

2. a pune în ~ = a judeca bine faptele înainte de a lua o hotărâre.

3. (fin.) raport între două sume, două conturi etc.; tabel, situaţie cu un asemenea raport.

4. ~ comercială = raportul dintre valoarea importului şi exportului unei ţări pe o perioadă de timp dată; ~ contabilă = situaţie recapitulativă şi periodică ce regrupează la un moment dat sumele şi soldurile conturilor debitoare şi creditoare; ~ de plăţi = raportul dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de către o ţară în relaţiile sale cu alte ţări într-o perioadă de regulă un an.

5. al şaptelea semn al zodiacului (23 septembrie - 22 octombrie).