Dictionar

Rezultate principale (Radiator):

Radiator

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. radiateur, germ. Radiator)

1. parte din instalația de răcire sau de ungere a motoarelor cu ardere internă.

2. sistem termic care emite radiații.

3. corp de încălzire alcătuit din tuburi sau coloane tubulare prin care circulă un fluid încălzit, în scopul de a ceda căldură în mediul înconjurător.

4. ~ electric = aparat electric de încălzire.

5. aparat emițător de unde acustice sau electromagnetice.


Rezultate secundare (Radiator):

Cache-radiator

Parte de vorbire: s.n. invar.
Origine: (fr. cache-radiateur)

1. mobilă tip paravan care maschează radiatorul, într-un apartament.

2. panou decorativ folosit pentru a ascunde un calorifer.


Cache-radiator

Parte de vorbire: s.n. invar.
Origine: (fr. cache-radiateur)

1. mobilă tip paravan care maschează radiatorul, într-un apartament.

2. panou decorativ folosit pentru a ascunde un calorifer.


Calorifer, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.n.
Origine: (fr. calorifère)

1. I. care transportă şi răspândeşte căldura.

2. II. instalaţie care produce căldură și o distribuie într-o casă, clădire prin conducte; încălzire centrală; (prin ext.) radiator al unei astfel de instalaţii.


Element

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. élément, lat. elementum)

1. s. n. (ant.) fiecare dintre cele patru componente primordiale (focul, aerul, apa, pământul) ale corpurilor și fenomenelor naturii.

2. (pl.) fenomene, forțe ale naturii.

3. parte componentă a unui întreg, a unui ansamblu.

4. (lingv.) ~ de compunere = temă, cuvânt împrumutat, fără existență independentă, numai în compunerea de tip savant; ~ de relație = cuvânt sau locuțiune care exprimă raporturi sintactice.

5. membru al unei colectivități etc.

6. (chim.) corp simplu, care în combinație cu alte asemenea corpuri, naștere corpurilor compuse.

7. (fig.) mediu în care trăiește o ființă.

8. a fi în ~ul său = a fi într-o situație favorabilă.

9. (mat.) obiect fizic sau al gândirii cu care se formează o mulțime.

10. celulă a unei pile electrice.

11. (pl.) principiu, noțiune de bază a unei discipline, a unei teorii etc.

12. s. m. fiecare dintre piesele componente ale unui radiator de calorifer.


Serpentină

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. serpentin, germ. Serpentine)

1. traseu şerpuit al unui drum în pantă.

2. fâşie îngustă de hârtie colorată, care se desfăşoară în spirală când este aruncată la distanţă.

3. tub îndoit în formă de spirală, de elice etc., ca schimbător sau radiator de căldură.


Volet/voleu

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. volet)

1. panou rabatabil susținut de o piesă oarecare; oblon; voleu.

2. dispozitiv de hipersustentație dintr-o aripioară mobilă pe intradosul aripii unui avion.

3. element mecanic al radiatorului unui motor de avion, care reglează circuitul aerodinamic de răcire al acestuia.

4. porțiune mobilă din peretele cutiei toracice, din fractura a două sau mai multe coaste.