Dictionar

Rezultate secundare (Amănunt):

Amplu, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. ample, lat. amplus)

1. larg, întins, vast, dezvoltat; cu amănunte multe.


Analiză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. analyse, gr. analysis)

1. metodă ştiinţifică de cercetare a realităţii, bazată pe descompunerea proceselor, a obiectelor studiate în părţile lor constitutive.

2. examinare amănunţită a unei probleme, opere literare, a unui text.

3. în ultimă ~ = în concluzie, ca încheiere.

4. ~ matematică = ramură a matematicii care studiază funcţiile, limitele, derivatele şi aplicaţiile lor.

5. descompunere a unei substanţe, pentru a-i stabili compoziţia chimică.

6. ~ corticală = funcţie a cortexului prin care se desprind însuşirile generale şi cele specifice ale obiectelor şi fenomenelor.


Cazuist, -ă

Parte de vorbire: s.m.f.
Origine: (fr. casuiste; sp. casuista; lat. casus „caz de conștiință”)

1. cel care se ocupă de cazuistică.

2. teolog care, prin profesie, rezolvă cazurile de conștiință.

3. cel căruia îi place analizeze, până în cele mai mici amănunte, fiecare caz, pentru a da o soluție cât mai exactă și mai documentată.

4. specialist în cazuistică, care foloseşte abil argumente ingenioase, logice în aparenţă, false în fond.


Circumstanţia

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (fr. circonstancier)

1. a expune în mod amănunţit; a prezenta în detaliu, detaliind circumstanțele.


Debit 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. débit)

1. cantitate de fluid sau de material pulverulent care trece în unitatea de timp printr-o secţiune dată a unei conducte, a unui canal

2. cantitate de material transportată, prelucrată sau furnizată de o maşină, instalaţie etc. în unitatea de timp.

3. ~ cardiac = cantitatea de sânge expulzată din ventricolul stâng în aortă la fiecare contracţie a inimii; ~ de foc = numărul de lovituri trase de o gură de foc în unitatea de timp; (inform.) ~ de informaţie = cantitatea de informaţii transmise în unitatea de timp, dintr-un sistem de comunicaţie.

4. numărul de vehicule ce trec printr-un punct al unui drum în unitatea de timp.

5. cantitatea de forţe şi mijloace care pot trece în unitatea de timp peste un curs de apă.

6. cantitatea de calorii pe care o produce o instalaţie în unitatea de timp.

7. (fig.) şuvoi, torent de cuvinte, flux verbal.

8. vânzare (de mărfuri) cu amănuntul.

9. local unde se vinde cu amănuntul; tutungerie.


Debita 1

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. débiter)

1. a furniza o anumită cantitate de fluid (lichid, gaz), de energie etc.

2. a vinde (mărfuri) cu amănuntul. (fig.) a vorbi, a spune lucruri inutile, prostii, minciuni.

3. a tăia (lemn, tablă, marmură etc.) în bucăţi de anumite forme şi dimensiuni, care urmează a fi folosite sau prelucrate ulterior.