Dictionar

Rezultate principale (Contribui):

Contribui

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. contribuer, lat. contribuere)

1. a-şi aduce contribuţia morală sau materială, a participa la o acţiune comună; a ajuta, a înlesni apariţia sau dezvoltarea unui lucru.


Rezultate secundare (Contribui):

Contribuitor

Parte de vorbire: s.
Origine: (contribui + -tor)

1. acţionar care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societăţii.


Amenajament

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aménagement)

1. disciplină care are ca obiect amenajarea pădurilor.

2. lucrare conţinând descrierile, planurile şi dispoziţiile privitoare la pădurile amenajate.

3. (rar) organizare.

4. (cib.) seria operaţiilor de aşezare care într-un program nu contribuie direct la obţinerea soluţiei, ci mai curând la buna utilizare a organelor calculatorului.


Aport 2

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. apport)

1. contribuţie a unei persoane sau colectivităţi la o întreprindere, la o acţiune comună.

2. bunuri (i)mobile, bani, valori pe care un asociat le aduce într-o unitate economică.

3. capital cu care un acţionar contribuie la o societate pe acţiuni.


Astroclimat

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. astroclimat)

1. totalitatea factorilor care contribuie la stabilirea unui loc adecvat pentru observaţii astronomice.


Biopoieză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. biopoïèse)

1. totalitatea proceselor care au contribuit la apariţia organismelor vii.


Contribuitor

Parte de vorbire: s.
Origine: (contribui + -tor)

1. acţionar care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societăţii.


Contributiv, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. contributif)

1. referitor la o contribuţie.

2. care contribuie.