Dictionar

Rezultate secundare (Frecvent):

Frecvent, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (lat. frequens, fr. fréquent)

1. care se întâmplă des, la intervale scurte; obişnuit, curent.


Frecvenţă

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT frequentia

2. FR fréquence

3. EN frequency

4. DE Frequenz; Häufigkeit

5. RU встречaемость; чaстотa

6. HU sűrűség, helyi állandóság


Frecventa

Parte de vorbire: vb.
Origine: (lat. frequentare, fr. fréquenter)

1. a merge cu regularitate, sistematic (la cursuri, la spectacole).

2. a vizita deseori pe cineva.


Frecvenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. frequentia, fr. fréquence)

1. repetare deasă şi regulată a unei mişcări, acţiuni etc.

2. participare a studenţilor, a elevilor la cursuri.

3. număr al repetărilor unui fenomen periodic în unitatea de timp.

4. mărime egală cu numărul de vibraţii pe secundă ale unei mişcări vibratorii.


Frecventabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. fréquentable)

1. care poate fi frecventat.


Frecventativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (lat. frequentativus, fr. fréquentatif)

1. (despre verbe) care arată o repetare a unei acţiuni.


Abonat, -ă

Parte de vorbire: adj., s.m.f.
Origine: (vb. abona)

1. beneficiar al unui abonament.

2. (fam.) (cel) care frecventează o familie, un local etc.


Absenteism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. absentéisme, engl. absenteeism)

1. absenţă frecventă şi nemotivată dintr-un loc de muncă.

2. mod de exploatare a pământului printr-un intermediar.

3. neparticiparea la alegeri sau la şedinţe politice.

4. ~ parlamentar = practică folosită de deputaţii opoziţiei constând în neparticiparea la sesiunile parlamentului, pentru întârzierea sau blocarea adoptării unor legi.


Acord

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accord, it. accordo)

1. comunitate de vederi; consens, asentiment; acceptare.

2. a cădea de ~ = a se învoi; de comun ~ = a) în perfectă înţelegere; b) în unanimitate.

3. înţelegere privitoare la relaţiile de colaborare şi de cooperare între state, partide politice, organizaţii.

4. formă de retribuţie a muncii prestate.

5. ~ global = formă de organizare şi de retribuire a muncii prin care se leagă mărimea veniturilor personale cu cantitatea, calitatea şi importanţa muncii prestate.

6. concordanţă în număr, gen, caz, persoană între care există raporturi sintactice.

7. (fiz.) egalitate a frecvenţelor de oscilaţie a două sau mai multe aparate, sisteme etc.; sintonie.

8. (muz.) reunire a cel puţin trei sunete, formând o armonie; disciplină care studiază legile de bază ale suprapunerii sunetelor muzicale.


Actinobaciloză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actinobacillose)

1. boală, frecventă la taurine, asemănătoare actinomicozei, prin adenopatie şi abcese.


Agriotip

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. agriotype, lat. agriotypus)

1. (biol.) tipul sălbatic sau ancestral al unei plante.

2. tipul cel mai frecvent dintr-o populaţie.


Antianginos, -oasă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. antiangineux)

1. (medicament) capabil reducă frecvenţa, intensitatea crizelor anginoase.