Dictionar

Rezultate secundare (Implicaţii):

Emblemă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. emblème, lat., gr. emblema)

1. (ant.) compoziție decorativă cu sens simbolic, centrată pe un semn geometric sau zoomorf și având implicații mitologice.

2. mozaic încastrat în pereții sălilor romane.

3. obiect, semn grafic, imagine care simbolizează o anumită idee.

4. figură alegorică; simbol.


Glasnost

Parte de vorbire: s.
Origine: (rus. glastnosti)

1. transparenţă a vieţii politice, cu implicaţii în schimbările de orientare în ultima perioadă a fostei URSS.


Poporanism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (după rus. narodnicestvo)

1. curent social-politic, cu implicații literare, apărut în România la sfârșitul sec. XIX, care considera masele țărănești drept elementul de bază al națiunii și factorul hotărâtor în crearea culturii naționale, recomandând, pe plan literar, crearea de opere inspirate din viața țărănimii.


Ritual, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (fr. rituel, it. rituale, lat. ritualis)

1. adj. referitor la rituri; făcut după anumite rituri; ritualic.

2. s. n. punerea în scenă a unui eveniment sacru sau a unui mit; ceremonial religios.

3. act magic cu implicații folclorice, având ca obiect orientarea unei forțe oculte, malefice sau benefice, către o acțiune determinată, după anumite reguli; rit.


Scientism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. scientisme)

1. concepție filozofică pozitivistă care consideră știința, concepută ca un ansamblu de cunoștințe „pozitive”, exacte, eliberată de orice implicații „metafizice”, este singura în măsură rezolve toate problemele cunoașterii; fetișizare a științei.

2. poziție teoretică avansată a unor savanți cu vederi avansate, dialectice.