Dictionar

Rezultate principale (Influenţa):

Influenţa

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. influencer)

1. a exercita o influenţă; a înrâuri.


Rezultate secundare (Influenţa):

Influenţă1

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. influence)

1. acţiune exercitată asupra unei fiinţe sau a unui lucru, putând să-i modifice conţinutul, caracterul, forma etc.

2. putere, trecere, precădere.


Influenţă2

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. influenza)

1. gripă.


Influenţabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. influenşable)

1. care poate fi influenţat cu uşurinţă.


Actinotropism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. actinotropisme)

1. îndreptare a plantelor către radiaţiile de lumină.

2. mişcare de curbură sub influenţa unor radiaţii unilaterale de lumină.


Acţiune

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. action, lat. actio)

1. desfăşurare a unei activităţi; faptă.

2. operaţie militară (ofensivă sau defensivă).

3. ceea ce arată un verb.

4. totalitatea întâmplărilor dintr-o operă epică sau dramatică.

5. efect, influenţă.

6. proces.

7. cerere prin care se deschide un proces.

8. hârtie de valoare care reprezintă o cotă fixă din capitalul unei societăţi comerciale şi care deţinătorului dividende.


Aerotropism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. aérotropisme)

1. (bot.) tropism sub influenţa oxigenului din aer (la creşterea rădăcinii, a tubului polinic).

2. anemotropism.


Aglutinoscop

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. agglutinoscope)

1. aparat pentru observarea aglutinării bacteriilor sau a unor componenţi celulari, sub influenţa aglutininei din serul sangvin.


Agroecologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (agro- + ecologie)

1. ramură a ecologiei care studiază influenţa factorilor de mediu abiotici asupra plantelor de cultură.


Altera

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. altérer, lat. alterare)

1. refl a se descompune; (despre alimente) a se strica.

2. (despre roci) a (se) dezagrega.

3. (lingv.; despre sunete) a-şi modifica pronunţarea sub influenţa altui sunet.

4. tr. a denatura adevărul.

5. (muz.) a se modifica înălţimea unui sunet.