Dictionar

Rezultate secundare (Judiciar):

Judiciar, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. judiciaire, lat. iudiciarius)

1. referitor la justiţie.

2. făcut prin justiţie.


Cazier

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. casier)

1. mobilă compartimentată unde se păstrează acte, dosare etc.

2. ~ judiciar = fişă de evidenţă cu datele privind antecedentele penale ale unei persoane.

3. (poligr.) dulăpior în care se păstrează litere.


Concluzie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. conclusion, lat. conclusio)

1. judecată care rezultă dintr-un şir de constatări sau argumente; încheiere.

2. ultima parte a unei expuneri, a unei opere.

3. (muz.) ultima secţiune din expoziţia unei sonate.

4. a trage ~ii = a rezuma ideile emise de participanţii la o dezbatere.

5. judecată finală a unui silogism.

6. (mat.) parte din enunţul unei teoreme al cărei adevăr se deduce prin demonstraţie.

7. (pl.) încheiere a unei chestiuni făcută de o autoritate judiciară sau ministerială; aviz, propunere.

8. a pune ~ii = a formula pe scurt acuzarea (sau apărarea) într-un proces.


Coroner

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. coroner)

1. ofiţer de poliţie judiciară în Anglia şi S.U.A.


Inchiziţie

Parte de vorbire: s.
Origine: ( fr. inquisition, lat. inquisitio)

1. instituţie ecleziastică cu prerogative judiciare şi penale, vestită prin sentinţele sale de o mare cruzime, instituită de biserica romano-catolică pentru lupta împotriva ereticilor.

2. (fig.) anchetă arbitrară, severă.


Justiţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. justice, lat. iustitia)

1. totalitatea instanţelor judiciare; sistem de funcţionare a acestor instanţe.

2. activitate fundamentală a statului, în soluţionarea litigiilor.

3. echitate, dreptate.


Medicină

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (lat. medicina, germ. Medizin)

1. știință care studiază mijloacele de prevenire și tratare a bolilor.

2. ~ veterinară = știință având drept obiect apărarea sănătății animalelor; ~ judiciară = ramură a medicinei care se ocupă cu efectuarea expertizelor și examenelor medicale pentru clarificarea unor cazuri de omor, de loviri etc.