Dictionar

Rezultate principale (Listă):

Lista

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. lister)

1. a înscrie într-o listă.

2. (inform.) a întocmi o listă (2).


Listă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. liste)

1. foaie, tabel, act care conține o enumerare de nume, date etc.; serie de nume însemnate pe ceva.

2. ~ civilă = totalul sumei alocate pentru un suveran.

3. lucrare întocmită la calculatorul electronic, cuprinzând pe cartele perforate rezultatele prelucrării datelor.


Rezultate secundare (Listă):

Balistă

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. balista, fr. baliste)

1. (în antichitate) mașină de război pentru aruncarea de bolovani, sulițe, proiectile etc. asupra dușmanului; catapultă.

2. balestră.


Listă; catalog; enumerare

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT catalogus

2. FR catalogue

3. EN list; catalogue

4. DE Katalog; Verzeichnis

5. RU кaтaлоr; список

6. HU lista; katalógus; felsorolás


Listare

Parte de vorbire: s.
Origine: (lista)

1. acţiunea de a lista.

2. (inform.) înregistrare (la imprimantă) a datelor, rezultatelor şi programelor într-o formă accesibilă operatorului uman.


Mancolistă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. mancoliste)

1. listă pe care un filatelist o trimite unui partener de schimb, indicând ce mărci poştale îi lipsesc pentru completarea colecţiei.


Manubalistă

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. manuballista)

1. un fel de arbaletă.


Anonim, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. anonyme, lat. anonymus)

1. adj., s. m. f. (cel) care nu-şi indică numele; fără nume.

2. adj. (despre un text, o operă) cu autor necunoscut.

3. societate = întreprindere capitalistă prin asocierea mai multor acţionari.

4. (fig.) neştiut, necunoscut; lipsit de personalitate, obscur.

5. s. f. scrisoare nesemnată.


Apriorism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. apriorisme)

1. concepţie filozofică idealistă care consideră cunoaşterea esenţei lucrurilor anterioară experienţei omului.


Ateism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. athéisme)

1. concepţie materialistă care respinge orice religie, orice credinţă în supranatural.


Atomism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. atomisme)

1. concepţie materialistă, fundată încă din antichitate, potrivit căreia materia, care există în mod obiectiv, este constituită din atomi.

2. teorie ştiinţifică modernă a structurii şi a proprietăţilor atomilor; atomistică.

3. părere care reduce un ansamblu la cele mai elementare diviziuni.


Autoconsistenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (auto1- + consistenţă)

1. principiu în filozofia materialistă potrivit căruia materia nu are nevoie de nimic din afara ei pentru a se desfăşura până la formele cele mai înalte de conştiinţă; proprietate fundamentală a materiei de a se susţine prin ea însăşi.


Balestră

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. balestra)

1. balistă.

2. salt, fandare la scrimă.