Dictionar

Rezultate secundare (Livresc):

Livresc, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. livresque)

1. întemeiat numai pe cele citite în cărţi.

2. (despre cuvinte, expresii) folosit numai în cărţi.


Cult 2, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (lat. cultus)

1. cu un nivel înalt de cunoştinţe, de cultură; învăţat, instruit.

2. (despre manifestări ale oamenilor) de care dovadă omul cult (1); livresc.

3. (despre muzică, literatură, poezie) creat de un autor instruit.


Savant, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (fr. savant)

1. adj., s. m. f. (om de știință) cu cunoștințe vaste și profunde; erudit.

2. adj. care denotă multă erudiție.

3. (lingv.; despre cuvinte, construcții) împrumutat (recent) din greacă sau latină; format din elemente grecești sau latinești; (p. ext.) folosit de oamenii instruiți, livresc.

4. care are la bază limbile și cultura greco-latină; cult.

5. (despre limbi) folosit ca limbă de cultură.


Scolastic, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (fr. scolastique, lat. scholasticus)

1. adj. referitor la scolastică.

2. (p. ext.) pedant, livresc, rupt de realitate.

3. s. f. învățământul și filozofia predate în țările catolice din Europa medievală, care căutau fundamenteze dogmele bisericii creștine, caracterizându-se prin raționamente abstracte și prin artificii logice sterile.

4. (p. ext.) orice speculație sterilă, ruptă de viață.


Subminat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (v. submina)

1. care a fost slăbit, compromis, zădărnicit sau nimicit; (livresc) suplantat.