Dictionar

Rezultate secundare (Manual):

Manual, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. manuel, lat. manualis, it. manuale)

1. adj. de mână, făcut cu mâna.

2. care muncește cu mâinile.

3. s. n. carte de școală care conține o prezentare succintă a noțiunilor unei discipline.

4. claviatură, ansamblu al claviaturilor la instrumentele cu taste (orgă, clavecin), la care se cântă cu mâinile.


Manualitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. manualité)

1. funcţionarea predominantă a uneia dintre cele două mâini.


Acvatintă

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. acquatinta, fr. aquatinte)

1. procedeu de gravare cu acid azotic, care imită desenul cu tuş.

2. gravura obţinută.

3. procedeu de tipar de artă pentru imagini în semitonuri, prin gravarea manuală în cupru şi coroziunea chimică.


Armonică

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Harmonika, it. armonica)

1. instrument muzical portativ cu ancii metalice, în care sunetul este produs prin vibraţia unei coloane de aer cu un burduf manevrat manual.

2. muzicuţă (de gură).


Atelier

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. atelier)

1. locul în care se execută lucrări manuale, sau se practică activități manuale de artă sau de agrement; (p. ext.) locul unde se dezvoltă o lucrare.

2. încăpere, local cu unelte sau maşini unde se desfăşoară o activitate meşteşugărească sau industrială.

3. totalitatea lucrătorilor care muncesc într-un asemenea local.

4. local amenajat în care lucrează un artist; încăpere de lucru a unui pictor, fotograf etc.; studio.

5. locul în care mai mulți elevi sau studenți lucrează sub îndrumarea unui maestru (profesor, artist etc.); (p. ext.) ansamblul artiștilor sau al elevilor care lucrează sub îndrumarea aceluiași maestru sau grup de maeștri.

6. (prin ext.) grup de persoane reunite pe o perioadă determinată de timp pentru a reflecta asupra unui subiect dat sau a realiza un proiect comun.

7. (fig.) centru de producție artistică-literară.

8. (înv.) șantier.


Bisturnaj

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bistournage)

1. procedeu învechit de castrare la taur şi berbec, prin torsionarea manuală a fiecărui testicul.


Bricoler

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bricoleur)

1. cel care se ocupă în timpul liber cu tot felul de lucrări manuale de întreţinere şi de reparaţii.


Calcotipie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. chalcotypie)

1. procedeu grafic de reproducere în executarea unui desen manual pe o placă de zinc şi apoi în gravarea chimică a acesteia; stampă obţinută.