Dictionar

Rezultate secundare (Pârâre):

Autoapărare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. autodéfense)

1. apărare prin mijloace proprii.


Parareflex

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. pararéflexe)

1. fenomen de origine reflexă determinat de o excitaţie care declanşează un alt reflex.


Răscumpărare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (v. răscumpăra)

1. faptul de a răscumpăra.

2. plătirea unei sume pentru a readuce în stăpânire un bun înstrăinat.

3. obținerea eliberării unui rob sau a unui prizonier (în schimbul unei sume de bani).

4. compensație.

5. mântuire.


Supărare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (v. supăra)

1. neplăcere, necaz, suferință; neajuns, nevoie, lipsă.

2. povară, piedică.

3. deranj, stricăciune, pagubă.

4. întristare, mâhnire, amărăciune.

5. mânie, iritare, furie.

6. fără (sau nu fie cu) ~ = se spune când vrem ca cineva nu se supere pentru faptul ne adresăm sau îl întrebăm ceva.


ţesut de protecţie; ţesut de apărare

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT tela protectiva

2. FR tissu protécteur

3. EN protective-tissue

4. DE Schutzgewebe

5. RU зaщитнaя ткaнь

6. HU védőszövet, kalapbőr


AB-, ABS-

Parte de vorbire: prefix
Origine: (fr. ab-, abs-, cf. lat. ab, abs „departe de”)

1. îndepărtare, separare, lipsă.


Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acțiunea de a (se) abate și rezultatul ei.

2. îndepărtare, deviație de la direcția inițială sau normală.

3. (fig.) îndepărtare de la o normă, de la o linie de conduită, de gândire etc.

4. (jur.) încălcare a unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar.

5. (tehn.) diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea-limită admisă a unei mărimi și valoarea ei nominală.

6. (tehn.) diferența dintre dimensiunea reală și cea proiectată a unei piese.

7. (mar.) operația de întoarcere intenționată a prorei unei nave într-o anumită direcție.

8. (econ.) ~ fiscală = parte procentuală din venit, care este scutită de impozit.

9. (econ.) ~ monetară = factor de natură inflaționistă care se caracterizează prin creșterea mai rapidă a masei monetare în raport cu masa bunurilor și serviciilor, manifestată prin majorări ale prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a unei monezi.

10. (compus) ~-standard = indicator de măsurare a dispersiei valorilor unei variabile aleatorii.

11. (gram.) excepție.

12. (înv.; loc. subst.) ~ de la vorbă = digresiune.

13. (loc. subst.) ~ de la regulă = excepție.

14. culcare pe pământ; doborâre.

15. (fig.) deprimare.


Abis

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abysse, lat. abyssos)

1. prăpastie, genune.

2. parte profundă a unui fenomen, a unui proces; neant.

3. depresiune a fundului oceanelor, cu adâncimi mari.

4. (fig.) distanță uriașă sau separare de ordin cultural, intelectual, moral, sentimental.


Abreacţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abréaction)

1. (psihan.) reapariţie bruscă a unor tensiuni emoţionale, regulate.

2. reacție de eliberare a unor tensiuni emoționale care altfel ar întreține conflictele psihice și ar genera tulburări durabile; reacție de apărare.

3. sin. catharsis.


Achiziţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acquisition, lat. acquisitio)

1. procurare de obiecte (rare); bun astfel obţinut.

2. cumpărare de produse (agroalimentare) şi de materiale prin unităţi ale comerţului de stat sau cooperatist.


Actinografie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actinographie)

1. fotografie plasând obiectul între placa sensibilă şi sursa luminoasă.

2. procedeu de preparare a unui clişeu tipografic cu raze roentgen.

3. imaginea obţinută.