Dictionar

Rezultate principale (Prevedere):

Prevedere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (prevedea)

1. faptul de a prevedea.

2. (pl.) măsuri, dispoziții cuprinse într-un act normativ, într-un tratat etc., care trebuie respectate.

3. ~i sociale = sistem de măsuri privind acordarea de asistență socială persoanelor care și-au pierdut capacitatea de muncă.

4. prudență, precauție.


Rezultate secundare (Prevedere):

Dispoziţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. disposition, lat. dispositio)

1. prevedere obligatorie cuprinsă într-un act normativ; măsură, hotărâre luată de un organ ierarhic superior, obligatorie pentru organul în subordine; ordin.

2. ~ de plată = ordin scris prin care o întreprindere, organizaţie, instituţie etc. dispune băncii facă anumite plăţi din contul său; la ~ = la îndemână.

3. dispunere, aşezare într-o anumită ordine; alcătuire potrivit unui anumit plan.

4. stare sufletească.

5. posibilitate de a dispune (de).

6. aptitudine, înclinaţie; vocaţie.

7. (pl.) pregătiri, preparative.

8. (var.) (înv.) dispozițiune.


Precauţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. précaution, lat. praecautio)

1. atitudinea celui precaut; prevedere, băgare de seamă, prudenţă, circumspecţie.


Previziune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. prévision, lat. praevisio)

1. prevedere, anticipare a evoluţiei evenimentelor ce urmează se producă, folosind analiza ştiinţifică sau judecând în baza unei experienţe de viaţă; prognoză.

2. enunţare a unei judecăţi, a unei teorii care se bazează pe previziune.


Prognoză

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. prognose, germ. Prognose)

1. previziune, anticipare a evoluției viitoare a fenomenelor, bazată pe date științifice; (p. ext.) pronostic.

2. text în care se arată modul cum va evolua vremea într-un anumit interval de timp.

3. parte a științei conducerii, reprezentând activitatea pregătitoare pentru planificare, în determinarea tendințelor și perspectivelor dezvoltării diferitelor sfere de activitate.

4. prevedere a evoluției unei boli în conformitate cu diagnosticul, forma clinică și stadiul acesteia; prognostic.


Prudenţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. prudence, lat. prudentia, it. prudenza)

1. calitatea de a fi prudent; prevedere, precauţie, circumspecţie.


Stipulaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. stipulation, lat. stipulatio)

1. (jur.) prevedere, clauză introdusă într-un contract, tratat etc.