Dictionar

Rezultate principale (Torent):

Torent

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. torrent, lat. torrens)

1. curs de apă temporar pe pantele repezi și neregulate ale munților și dealurilor, cu debit variabil, care curge impetuos peste creste, în urma ploilor mari sau după topirea bruscă a zăpezilor.

2. formă de relief care ia naștere ca urmare a acțiunii apelor torențiale.

3. (fig.) șuvoi, năvală.

4. în ~ = din belșug.


Rezultate secundare (Torent):

Torenţial, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. torrentiel)

1. (despre ploi) cu mare debit de apă, repede şi de scurtă durată; vijelios.

2. (despre o apă curgătoare) care are un curs violent, cu creşteri bruşte de debit.

3. (fig.) impetuos, năvalnic.


Torenticol, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. torrenticole)

1. (despre viețuitoare) care trăiește în ape repezi; care trăiește, care crește în torenți.


Badlands

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. badlands)

1. teren argilos degradat de ape torenţiale, cu văi lipsite de vegetaţie, din regiunile (semi)aride.


Debit 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. débit)

1. cantitate de fluid sau de material pulverulent care trece în unitatea de timp printr-o secţiune dată a unei conducte, a unui canal

2. cantitate de material transportată, prelucrată sau furnizată de o maşină, instalaţie etc. în unitatea de timp.

3. ~ cardiac = cantitatea de sânge expulzată din ventricolul stâng în aortă la fiecare contracţie a inimii; ~ de foc = numărul de lovituri trase de o gură de foc în unitatea de timp; (inform.) ~ de informaţie = cantitatea de informaţii transmise în unitatea de timp, dintr-un sistem de comunicaţie.

4. numărul de vehicule ce trec printr-un punct al unui drum în unitatea de timp.

5. cantitatea de forţe şi mijloace care pot trece în unitatea de timp peste un curs de apă.

6. cantitatea de calorii pe care o produce o instalaţie în unitatea de timp.

7. (fig.) şuvoi, torent de cuvinte, flux verbal.

8. vânzare (de mărfuri) cu amănuntul.

9. local unde se vinde cu amănuntul; tutungerie.


Dejecţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. déjection, lat. deiectio)

1. evacuare a excreţiilor din corp; materia evacuată.

2. scurgeri provenite din industrii, din gospodării, care degradează apele naturale în care se scurg.

3. con de ~ = grămadă de pietriş, de nisip etc. care se depune în regiunea inferioară a unui torent, având forma unei jumătăţi de con turtit; agestru.

4. (pl.) materii pe care le aruncă vulcanii.


Diluviu

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr., lat. diluvium)

1. potopul biblic; (p. ext.) revărsare de ape, cu furtună şi ploi torenţiale; potop.

2. pleistocen.


Esker

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. esker)

1. creastă lungă şi sinuoasă formată din nisipuri şi pietrişuri aduse de torenţii glaciari.


Galet

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. galet)

1. fragment mic de rocă, piatră, cu muchiile rotunjite de acțiunea mării sau a torenților.

2. rolă metalică montată între două piese în mișcare, pentru a le micșora frecarea.

3. piesă la mașina de filat mătase artificială care întinde firul la ieșirea din baia de filare.

4. element de tranformator electric, de forma unui inel, cu mai multe spire de înfășurare.

5. secțiune a unui comutator rotativ.