Dictionar

Rezultate principale (Tranşee):

Tranşee

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. tranchée)

1. şanţ îngust şi lung care protejează în război pe luptători de focul inamic.

2. excavaţie, săpătură în pământ executată pentru lucrări tehnice.


Rezultate secundare (Tranşee):

Cremalieră

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. crémaillère)

1. bară dinţată dreaptă care se angrenează cu o roată dinţată cilindrică folosită la cricuri, la unele maşini-unelte etc. pentru transformarea mişcării de rotaţie în mişcare de translaţie şi invers.

2. traseu de tranşee şi şanţuri de comunicaţie, având forma unor trepte foarte largi.


Obsidional, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. obsidional, lat. obsidionalis)

1. (ant.) referitor la asediul unui oraş, de asediu.

2. (psih., sociol.) care lovește locuitorii unui oraș asediat.

3. (despre boli infecţioase) care survin în cursul războiului de tranşee.

4. (ant.) coroană = coroana acordată celui care a livrat un oraș asediat.

5. (ist.) monedă = monedă bătută în timpul unui asediu pentru a compensa deficitul.

6. (patol.) delir ~ = delirul, nebunia unei persoane care se crede asediată, persecutată.

7. (psih., sociol.) febră = psihoză sau panică colectivă a unei populații asediate.


Revers

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. revers, lat. reversus, germ. Revers)

1. dos al unei medalii, monede, hârtii scrise etc.

2. ~ul medaliei = partea cealaltă, neplăcută a unei situații, a unui lucru.

3. (fig.) aspect, față ascunsă și în contrast izbitor cu aspectul cunoscut al unei situații etc.

4. (mil.) partea dinspre inamic a șanțului sau a tranșeelor.

5. (geol.) suprafață structurală slab înclinată.