Dictionar

Rezultate secundare (înţeles.):

Subînţeles

Parte de vorbire: s.
Origine: (subînţelege)

1. ceea ce reiese sau se înţelege de la sine.

2. a vorbi cu ~ = a face anumite aluzii.


Abscons, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abscons, lat. absconsus)

1. care este greu de înțeles; obscur; abstrus.

2. (antonime) clar, comprehensibil.


Absconzitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abscons + -itate)

1. caracterul a ceea ce este abscons, greu de înțeles.


Abstract, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (germ. abstrakt, lat. abstractus)

1. adj. gândit în mod separat de ansamblul concret, real.

2. în ~ = pe bază de deducţii logice; exprimat (prea) general, teoretic; (despre un proces de gândire) greu de înţeles; (mat.) număr ~ = număr căruia nu i se alătură obiectul numărat; artă = curent apărut în artele plastice europene la începutul sec. XX, care se caracterizează prin intelectualizarea, reducţia abstractă şi încifrarea imaginii; abstracţionism.

3. s. n. parte de vorbire provenită prin derivare cu sufixe sau prin conversiuni de la o altă parte de vorbire, având un sens abstract.

4. ~ verbal = substantiv care provine de la un verb, denumind acţiunea acestuia.

5. categorie filozofică desemnând cunoaşterea proprietăţilor esenţiale şi generale.


Abstrus, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abstrus, lat. abstrusus „disimulat, ascuns”)

1. care este greu de înțeles, de pătruns; abscons.

2. (var.) (înv.) abstruz.

3. (antonime) clar, evident.


Acataleptic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acataleptique)

1. referitor la acatalepsie.

2. incapabil de a fi înțeles; de neînţeles.

3. (med.) care este atins de catalepsie.


Accepţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acception, lat. acceptio)

1. sens, înţeles al unui cuvânt; semnificaţie.