Dictionar

înalt; zvelt; ridicat

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT altus; elatus; excelsus; procerus

2. FR haut; élevé; élancé

3. EN high; elevated; tall; lofty

4. DE hoch; erhoben

5. RU высокий; высокорослый; возвышенный; изяшный стоойный

6. HU magas, karcsú, sudár, felemelt, felhúzott


înălțătură

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (înălța + -tură)

1. ridicătură (de pământ); colină, deal, înălțime, movilă.


Inalterabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. inaltérable)

1. care nu se alterează.

2. (fig.) de neclintit, tare.


Inalterabilitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. inaltérabilité)

1. calitatea a ceea ce este inalterabil.


Abumarkub

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Abu Markub)

1. pasăre înaltă, asemănătoare cu struţul, cu gâtul scurt şi gros, cu capul mare şi cioc enorm, din preajma Nilului.


Academie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. académie, lat. academia, gr. akademia)

1. înaltă instituţie culturală de stat, creată pentru a sluji progresul ştiinţei, literaturii, artei şi tehnicii.

2. instituţie de învăţământ superior.


Acrofil, -ă

Parte de vorbire: adj., s.f.
Origine: (fr. acrophile)

1. (plantă) care creşte în regiuni înalte.


Acrofobie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. acrophobie, cf. grec. ἄκρον „vârf” + φόβος „frică”)

1. teamă patologică de înălțimi și locuri înalte; hipsofobie.


Acropolă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acropole, gr. akropolis)

1. cetăţuie înăuntrul oraşelor antice greceşti, pe o înălţime şi adăpostind palate, temple.


Acrostol

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acrostole)

1. partea înaltă a extremităţilor unei corăbii.

2. ornament, sculptură la prora unei nave.