Dictionar

Rezultate secundare (însemnări,):

Adnota

Parte de vorbire: vb.
Origine: (lat. adnotare)

1. a face însemnări pe marginea unui text.


Bloc 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bloc, blocus)

1. bucată, masă mare dintr-o materie solidă și grea; corp, obiect dintr-o bucată.

2. masiv de beton pentru ancorarea armăturii la elemente grele de beton precomprimat; material de construcție din piatră naturală, beton, ceramică.

3. ~ continental = sector al scoarței terestre de mari dimensiuni, înconjurat de depresiuni oceanice sau marine de mare adâncime.

4. (poligr.) caracter de literă înrudit cu caracterul grotesc.

5. grămadă de obiecte, lucruri etc. care formează o masă unică.

6. în ~ = împreună, laolaltă; ~ alimentar = serviciu într-un spital care asigură pregătirea și servirea hranei bolnavilor; ~ operator = parte a unui serviciu de chirurgie rezervat operațiilor.

7. mapă de foi de hârtie egale prinse împreună, servind pentru a face însemnări, desene etc.

8. ansamblu de mărci poștale detașate dintr-o coală.

9. piesă metalică turnată a unei mașini, care cuprinde cilindrii unui motor, camerele de răcire și conductele de distribuire.

10. mecanism care permite manevrarea macazului de cale ferată din cabina acarului sau din stație.

11. grup de voleibaliști care sar la fileu pentru a împiedica pe adversari înscrie un punct dintr-o lovitură de atac.

12. (în S.U.A.) porțiune de stradă delimitată de două intersecții.

13. unitatea dintre (supra)structura unei societăți istoric determinate și relațiile dialectice dintre ele.

14. alianță, înțelegere (între state, partide etc.).

15. (med.) obturare a unei căi vasculare sau întrerupere a circulației printr-un vas.

16. întrerupere a unei conductibilități neuromusculare.

17. (inform.) ansamblu de circuite ale unui ordinator îndeplinind aceeași funcție.


Blocnotes

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bloc-notes)

1. carnet pentru însemnări curente; notes.


Carnet

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. carnet)

1. caiet mic (pentru însemnări).

2. act, document de forma unui mic carnet (1), în care se arată apartenenţa posesorului.


Cerat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (lat. ceratus, după fr. ciré)

1. impregnat, acoperit cu ceară.

2. tăbliţe ~e = tăbliţe de lemn acoperite cu ceară, pe care vechii romani îşi făceau însemnări, socoteli.


Fişă

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. fiche)

1. foaie de hârtie, bucată de carton etc. pe care se scriu însemnări, cuvinte, pe care se extrag citate etc.

2. foaie de carton care cuprinde datele biobliografice asupra unei cărți dintr-o bibliotecă.

3. foaie care conține note, observații, detalii documentare.

4. (cont.) ~ de evidență = imprimat servind pentru urmărirea sistematică a unui mijloc economic, a unui proces, a unui cont etc.

5. ~ tehnologică = formular special care conține indicațiile privind tehnologia, organizarea și planificarea unui anumit proces de lucru.

6. act care cuprinde datele personale ale cuiva.

7. ~ de sănătate = foaie în care se trec datele în legătură cu sănătatea cuiva.

8. ștecher.

9. (constr.) adâncime de batere a piloților.