Dictionar

Rezultate secundare (însușirilor):

Abstractizare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abstractiza)

1. operaţie a gândirii constând în a degaja din mulţimea însuşirilor şi legăturilor fenomenelor şi obiectelor pe cele fundamentale, esenţiale, generale; abstracţie.

2. trecere de la concret la abstract.

3. (antonim) concretizare.


Calitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. qualité, lat. qualitas)

1. sinteza laturilor şi însuşirilor esenţiale ale obiectelor, fenomenelor sau proceselor.

2. însuşire (bună sau rea); caracteristică pozitivă.

3. (log.) însuşire a unei judecăţi predicative de a fi afirmativă sau negativă.

4. situaţie, poziţie, titlu, condiţie care constituie sau un anumit drept.

5. (şah) diferenţa de valoare dintre un turn şi un nebun sau un cal.


Diferenţiere

Parte de vorbire: s.
Origine: (diferenţia)

1. acţiunea de a diferenţia.

2. proces prin care se realizează analiza însuşirilor deosebite ale obiectelor în cadrul percepţiilor.

3. (fon.) modificare sau dispariţie a unui sunet într-un cuvânt sub influenţa unui alt sunet, identic sau asemănător, din acelaşi cuvânt.


Estetic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. esthétique, gr. aisthetikos, aisthetike)

1. s. f. știință care studiază legile și categoriile artei, considerată ca forma cea mai înaltă de creare și de receptare a frumosului; ansamblu de probleme privitoare la esența artei, la raporturile ei cu realitatea, la metoda creației artistice, la criteriile și genurile artei.

2. s. n. art. ansamblul însușirilor și al fenomenelor studiate de estetică.

3. s.n. categoria frumosului.

4. adj. care aparține esteticii, privitor la estetică; care privește frumosul, care corespunde cerințelor esteticii; frumos.


Fenotip

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. phénotype)

1. (biol.) totalitatea însuşirilor şi caracterelor vizibile ale unui organism, rezultat al interacţiunii dintre genotip şi mediu.


Hobbesianism

Parte de vorbire: s.
Origine: (după engl. hobbism)

1. filozofia lui Thomas Hobbes, care reduce bogăţia însuşirilor senzoriale ale materiei la proprietăţi geometrice şi mecanice.