Dictionar

Rezultate secundare (întreprindere,):

Administra

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. administrer, lat. administrare)

1. a conduce, a gospodări (o întreprindere).

2. a da un medicament unui bolnav.

3. (ir.) a trage o bătaie.

4. (jur.) a ~ o probă = a folosi un mijloc de probă într-un proces.

5. a supraveghea încasările.


Angajament

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. engagement)

1. obligaţie luată de cineva din proprie iniţiativă; promisiune solemnă.

2. obligaţie asumată în scris de o întreprindere faţă de bancă.

3. angajare a cuiva într-un loc de muncă.

4. punere a pucului sau a mingii în joc.


Anonim, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. anonyme, lat. anonymus)

1. adj., s. m. f. (cel) care nu-şi indică numele; fără nume.

2. adj. (despre un text, o operă) cu autor necunoscut.

3. societate = întreprindere capitalistă prin asocierea mai multor acţionari.

4. (fig.) neştiut, necunoscut; lipsit de personalitate, obscur.

5. s. f. scrisoare nesemnată.


Antrepriză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. entreprise)

1. sistem de executare a lucrărilor de construcţii-montaj, în care preţurile unitare pe care beneficiarul urmează le plătească constructorului se stabilesc prin deviz întocmit dinainte.

2. întreprindere care execută lucrări de antrepriză (1).


Aport 2

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. apport)

1. contribuţie a unei persoane sau colectivităţi la o întreprindere, la o acţiune comună.

2. bunuri (i)mobile, bani, valori pe care un asociat le aduce într-o unitate economică.

3. capital cu care un acţionar contribuie la o societate pe acţiuni.


Aprovizionare

Parte de vorbire: s.
Origine: (aproviziona)

1. acţiunea de a (se) aproviziona.

2. serviciu într-o întreprindere sau instituţie care se ocupă cu aprovizionarea (1).