Dictionar

Rezultate principale (șold.):

Sold

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. solde)

1. diferenţă dintre debitul şi creditul unui cont.

2. rest de plată la lichidarea unei socoteli.

3. rămăşiţă dintr-o marfă, care se vinde cu preţ redus.


Rezultate secundare (șold.):

Solda

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. solder, it. soldare)

1. tr. a calcula un sold.

2. a vinde cu preţ redus (o marfă).

3. a lichida, a plăti o datorie.

4. refl. (fig.) a se încheia cu..., a avea ca rezultat.


Soldă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. solde)

1. salariul plătit militarilor.

2. a fi în ~a cuiva = a fi plătit de cineva pentru a face un anumit lucru.


Soldat

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. soldato, germ. Soldat)

1. militar care serveşte în armată fără a fi gradat.

2. militar de profesie.

3. (fig.) militant activ pentru o cauză.


Soldățeasca

Parte de vorbire: s.f. art. (reg.)
Origine: (soldat + -ească)

1. dans popular executat de bărbați.

2. melodie după care se execută acest dans.


Soldățel

Parte de vorbire: s.m.
Origine: (soldat + -el)

1. diminutiv al lui soldat; soldat (mic); (reg.) soldățaș.


Soldățesc, -ească

Parte de vorbire: adj.
Origine: (soldat + -esc)

1. care aparține soldaților, privitor la soldați, de soldat; ostășesc; (prin gener.) militar.


Activ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. actif, lat. activus, II, 2/ rus. aktiv)

1. adj. care participă efectiv la o acţiune; harnic, dinamic.

2. (biol.) aflat în stare de completă funcţionare.

3. membru ~ = membru al unei organizaţii, instituţii, având obligaţii şi bucurându-se de drepturi depline.

4. (mil.) în activitate.

5. (despre corpuri, substanţe) care intră uşor în reacţie.

6. (despre diateza verbală) care arată subiectul săvârşeşte acţiunea.

7. vocabular ~ = vocabular folosit în mod curent.

8. (despre operaţii, conturi, bilanţuri) care se soldează cu un profit.

9. s. n. totalitatea mijloacelor economice ale unei întreprinderi, instituţii etc.; parte a bilanţului în care sunt înscrise aceste mijloace.

10. colectiv de membri pe lângă un organ de partid, pe care se sprijină în întreaga sa activitate.

11. adv. în mod activ.


Annona

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. annona)

1. (în Roma antică, în perioada imperiului) obligaţie a populaţiei de a aproviziona oraşele şi armata.

2. (în Imperiul Bizantin) tain al soldaţilor.


Arbaletrier

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. arbalétrier)

1. s. m. soldat înarmat cu o arbaletă.

2. s. n. grindă care serveşte la susţinerea penelor pe care se fixează căpriorii unui acoperiş.


Archebuzier

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. arquebusier)

1. soldat înarmat cu o archebuză.


Askari

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. askari)

1. soldat indigen din vechile trupe germane şi italiene.


Balanţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. balance)

1. instrument pentru măsurarea greutăţii corpurilor prin echilibrarea lor cu greutăţi-etalon; cântar.

2. a pune în ~ = a judeca bine faptele înainte de a lua o hotărâre.

3. (fin.) raport între două sume, două conturi etc.; tabel, situaţie cu un asemenea raport.

4. ~ comercială = raportul dintre valoarea importului şi exportului unei ţări pe o perioadă de timp dată; ~ contabilă = situaţie recapitulativă şi periodică ce regrupează la un moment dat sumele şi soldurile conturilor debitoare şi creditoare; ~ de plăţi = raportul dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de către o ţară în relaţiile sale cu alte ţări într-o perioadă de regulă un an.

5. al şaptelea semn al zodiacului (23 septembrie - 22 octombrie).