Dictionar

Rezultate secundare (țara):

Autodentară

Parte de vorbire: s.
Origine: (auto2 + dentar)

1. autovehicul special pentru tratamente stomatologice.


Autosanitară

Parte de vorbire: s.
Origine: (auto2 + sanitară)

1. automobil închis pentru transportul bolnavilor (răniţilor); autoambulanţă, autosalvare (2).


Autoutilitară

Parte de vorbire: s.
Origine: (după it. autoutilitaria)

1. autovehicul pentru nevoile întreprinderilor şi unităţilor comerciale.


Castraţie parazitară

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT castratio parasitaris

2. FR castration parasitaire

3. EN parasitic castration

4. DE Kastration der Parasiten

5. RU пaрaзитaрнaя кaстрaция

6. HU paraziták kasztrációja, nemtelenítése


Chitară

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. chitarra)

1. intrument muzical cu şase coarde, acţionat prin ciupire sau lovire cu degetele.


Kitara

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Kithara, gr. kithara)

1. instrument muzical cu coarde ciupite în Grecia antică, asemănător cu lira.


Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acțiunea de a (se) abate și rezultatul ei.

2. îndepărtare, deviație de la direcția inițială sau normală.

3. (fig.) îndepărtare de la o normă, de la o linie de conduită, de gândire etc.

4. (jur.) încălcare a unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar.

5. (tehn.) diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea-limită admisă a unei mărimi și valoarea ei nominală.

6. (tehn.) diferența dintre dimensiunea reală și cea proiectată a unei piese.

7. (mar.) operația de întoarcere intenționată a prorei unei nave într-o anumită direcție.

8. (econ.) ~ fiscală = parte procentuală din venit, care este scutită de impozit.

9. (econ.) ~ monetară = factor de natură inflaționistă care se caracterizează prin creșterea mai rapidă a masei monetare în raport cu masa bunurilor și serviciilor, manifestată prin majorări ale prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a unei monezi.

10. (compus) ~-standard = indicator de măsurare a dispersiei valorilor unei variabile aleatorii.

11. (gram.) excepție.

12. (înv.; loc. subst.) ~ de la vorbă = digresiune.

13. (loc. subst.) ~ de la regulă = excepție.

14. culcare pe pământ; doborâre.

15. (fig.) deprimare.


Abecedar

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (lat. abecedarius, fr. abécédaire)

1. carte elementară pentru învăţarea scrisului şi cititului.

2. (fig.) primele noţiuni ale unei ştiinţe sau profesiuni; abc.

3. (var. înv.) abețadar, abețe, abițedar, abițidar.


Abnegaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abnégation, lat. abnegatio)

1. devotament dus până la sacrificiu; abnegare.

2. devotament până la jertfire de sine față de o cauză sau de o persoană.

3. sacrificiu voluntar; renunțare voluntară la ceva scump; abandonare, renunțare.


Abolla

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (lat. abolla)

1. manta militară la romani.


Aborigen, -ă

Parte de vorbire: adj., s.m.f.
Origine: (fr. aborigène, lat. aborigines)

1. I. referitor la locul unde se află cineva, originar din acest loc; băştinaş, autohton, indigen.

2. II. locuitor originar din țara în care locuiește.

3. (antonime) alogen, străin.


Acaustobiolit

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. acaustobiolite)

1. (geol.) rocă sedimentară de origine organică care nu arde (necombustibilă).