Dictionar

Rezultate secundare ((2).):

-ARHIE (2)

Parte de vorbire: sufix
Origine: (grec. arkeo, arkein „a fi de ajuns, a fi suficient”)

1. „izolare, autonomie”.


-CEN (2)

Parte de vorbire: sufix
Origine: (gr. koinos „în comun”)

1. „asociație, comunitate, comun, asociat”.


-LITIC (2)

Parte de vorbire: sufix
Origine: (grec. lytikos „care descompune, care dizolvă”)

1. „descompus, disociat, dizolvat”.


Abate (2)

Parte de vorbire: vb.
Origine: (lat. abbattere, fr. abattre)

1. (tr., intr., refl.) a (se) îndepărta de la direcția inițială sau normală.

2. (fig.) a (se) îndepărta de la o normă fixată, de la o linie de conduită, de gândire etc.

3. (refl.) (despre fenomene ale naturii, calamități, nenorociri) a se produce pe neașteptate (cu forță).

4. (refl.) a se năpusti (asupra).

5. (refl.) a se opri în treacăt undeva sau la cineva (părăsind drumul inițial).

6. (refl., intr.) a-i veni ideea, a-i trece prin minte; a i se năzări.

7. (tr.) a întrista, a deprima, a descuraja.

8. (tr.) a doborî, a culca la pământ.

9. (refl.) a cădea.


Afresco (2)

Parte de vorbire: s.m.
Origine: (it. affresco)

1. tehnică de pictură murală care constă în întinderea culorilor, prealabil măcinate și diluate în apă, pe un strat de tencuială proaspătă; pictură realizată cu această tehnică; frescă.


AFRO- (2)

Parte de vorbire: prefix
Origine: (gr. aphros „clăbuc, spumă”)

1. „spumă”.


Acromatopsie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. achromatopsie)

1. tulburare de vedere, incapacitatea de a distinge culorile; acromazie (2).


Acuzator, -oare

Parte de vorbire: adj., s. m. f.
Origine: (fr. accusateur)

1. (cel) care acuză.

2. ~ public = (în unele state) procuror (2) în procesele criminale.


Aflux

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. afflux, lat. affluxus)

1. deplasare a unui fluid în direcţia unui sistem de colectare.

2. afluenţă (2).

3. acumulare a unui lichid într-o parte a corpului.


Aloritmie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. allorythmie)

1. aritmie (2) periodică.

2. (biol.) ritm inegal în diviziunea celulelor sau în dezvoltarea orga-nismelor unicelulare.


Alterna

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. alterner, lat. alternare)

1. intr., tr a (se) schimba pe rând, a reveni, a face revină succesiv.

2. intr. (despre sunete) a se schimba prin alternanţă (2).


Ambitus

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Ambitus, lat. ambitus)

1. întindere a unei voci, a unui instrument, de la sunetul cel mai grav până la cel mai acut; diapazon (2).

2. (p. ext.) evantai, gamă (a posibilităţilor).