Dictionar

Rezultate secundare ((cu):

(cu) miros respingător; miros graveolent; miros neplăcut

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT graveolens; repugnans; ingratus; inamoenus

2. FR puant; à mauvaise odeur; vireux

3. EN strongly scented; strong-smelling; stinking; graveolent; virose

4. DE starkriechend; starkduftend; widerlich

5. RU противнопaхнущий

6. HU kellemetlen szagú; átható szagú; erős szagú


Abate (2)

Parte de vorbire: vb.
Origine: (lat. abbattere, fr. abattre)

1. (tr., intr., refl.) a (se) îndepărta de la direcția inițială sau normală.

2. (fig.) a (se) îndepărta de la o normă fixată, de la o linie de conduită, de gândire etc.

3. (refl.) (despre fenomene ale naturii, calamități, nenorociri) a se produce pe neașteptate (cu forță).

4. (refl.) a se năpusti (asupra).

5. (refl.) a se opri în treacăt undeva sau la cineva (părăsind drumul inițial).

6. (refl., intr.) a-i veni ideea, a-i trece prin minte; a i se năzări.

7. (tr.) a întrista, a deprima, a descuraja.

8. (tr.) a doborî, a culca la pământ.

9. (refl.) a cădea.


Acompaniator, -oare

Parte de vorbire: s.m.f.
Origine: (fr. accompagnateur)

1. cel care acompaniază (cu vocea sau cu un instrument) executarea unei bucăți muzicale.


Acronim, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acronyme)

1. (cuvânt) format din literele sau din segmentele iniţiale ale altor cuvinte.


Advecţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. advection, lat. advectio)

1. (meteo.) deplasare a unei mase de aer în sens orizontal.

2. (fizică) transportul unei cantități (scalare sau vectoriale) a unui element dat (cum ar fi căldura, energia internă etc.) prin mișcarea (și, prin urmare, viteza) mediului înconjurător.


Alia

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. allier)

1. refl. a se uni printr-un tratat de alianţă.

2. a se alătura unei idei.

3. a se înrudi prin căsătorie.

4. tr. a topi împreună anumite metale (cu metaloizi), pentru un aliaj.


Alimenta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. alimenter, lat. alimentare)

1. tr., refl. a (se) hrăni, a (se) nutri (cu alimente).

2. tr. a aproviziona cu ceva necesar traiului.

3. a furniza cele necesare pentru funcţionarea unui motor, a unei maşini etc.