Dictionar

Rezultate secundare ((psihanaliză)):

Abandonic, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.m.f.
Origine: (fr. abandonnique)

1. I. (psihanaliză) se spune despre un subiect (în special un copil) care trăiește cu frica de a fi abandonat, fără existe neapărat motive obiective care justifice această frică.

2. II. (psihanaliză) persoană, de obicei un copil, care trăiește cu teama patologică de a fi abandonat.


Analist, -ă

Parte de vorbire: s.m.f.
Origine: (fr. analyste)

1. specialist în analiza matematică, informatică, economică, psihologică etc.

2. (psihanaliză) persoană care efectuează o analiză; psihanalist.

3. (inform.) ~ programator = specialist care selectează metodele de utilizat pentru a rezolva o problemă pe computer.

4. (economie) ~ financiar = specialist angajat de bănci, societăți financiare sau persoane fizice, care este însărcinat cu studierea documentelor financiare emanate de companii pentru a trage concluzii despre solvabilitatea acestora, perspectivele acestora și mișcarea titlurilor lor în bursă.


Bisexualitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. bisexualité)

1. caracteristică a plantelor și animalelor bisexuate; hermafroditism, androginie.

2. caracterul unei persoane atât heterosexuale, cât și homosexuale, care are relații bisexuale.

3. (psihanaliză) teorie conform căreia fiecare ființă umană are prin constituție atât dispoziții sexuale masculine, cât și feminine.


Castraţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. castration, lat. castratio)

1. operație prin care un individ, bărbat sau femeie, este privat de capacitatea de reproducere; castrare.

2. (botanică) operație analogă prin care o plantă este privată de capacitatea de a produce polen.

3. (psihanaliză) anxietate de ~, complex de ~ = angoasă legată de amenințarea imaginară a îndepărtării penisului.

4. (var.) castrațiune.


Genital, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. génital, lat. genitalis)

1. care serveşte la procreare, la reproducere.

2. în legătură cu organele de reproducere.

3. aparat ~ = ansamblu de organe care îndeplinesc funcția de reproducere la om și la animal.

4. (psihanaliză) stadiul ~ = ultima etapă în dezvoltarea libidoului.


Latenţă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. latence)

1. starea sau caracterul a ceea ce este latent; faptul de a fi latent, ascuns.

2. decalajul de timp dintre un stimul și o reacție.

3. fenomen, sentiment latent.

4. întârziere în manifestarea unui lucru.

5. (bot.) starea unei plante ale cărei funcții vitale par fie temporar suspendate.

6. (informatică) timpul necesar unui pachet de date pentru a călători de la sursă la destinație printr-o rețea.

7. (med., biol.) inactivitate aparentă.

8. (psihanaliză) perioadă de ~ = perioadă intermediară între prima copilărie și adolescență, în care se poate observa o pauză în evoluția sexualității.

9. (psihiatrie) perioada în care nu se manifestă un simptom traumatic.