Dictionar

Rezultate secundare ((tehn.)):

Schimb

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (v. schimba)

1. înlocuire a unui obiect sau a unei persoane prin alt obiect sau altă persoană.

2. cu ~ul = pe rând, înlocuindu-se unul pe altul.

3. cedare a unui lucru pentru a primi altul în loc (în urma unor negocieri).

4. liber-~ = comerț exterior fără nici un fel de restricții.

5. în ~ul = drept compensație, ca echivalent, în loc de aceasta, pentru.

6. (tehn). piesă de ~ = piesă dintr-un mecanism, care se vinde izolat și e menită înlocuiască altă piesă, identică, dar uzată.

7. (fiziol.) ~ de materii = totalitatea proceselor care se petrec în organism cu ocazia asimilării hranei.

8. ~uri respiratorii = totalitatea proceselor prin care se introduce în sânge oxigen și se elimină bioxidul de carbon.

9. transformarea unei sume de bani în alta de aceeași valoare, dar constând din alte monede.

10. casă de ~ = casă unde se pot schimba banii unei țări pe banii alteia.

11. scrisoare de ~ = act prin care semnatarul cere unei alte persoane plătească celui indicat în act sau prepusului său o sumă de bani.

12. agent de ~ = intermediar care are rolul de a negocia, în mod oficial, obligațiuni de stat și alte efecte.

13. persoană sau grup de persoane care, după un anumit interval de timp, înlocuiesc sau sunt înlocuite într-o muncă, prin altă persoană sau prin alt grup de persoane.

14. interval de timp cât lucrează o asemenea persoană sau un asemenea grup.

15. (fig.) generație tânără care înlocuiește pe cei vârstnici într-o activitate.

16. (mai ales la pl.) lenjerie de corp care înlocuiește pe cea purtată; albituri de primeneală.

17. transmitere cu caracter reciproc.