Dictionar

Rezultate secundare (A-i):

Abate 2

Parte de vorbire: vb.
Origine: (lat. abbattere, fr. abattre)

1. tr., refl. a (se) îndepărta de la o direcţie, o normă, o linie de conduită.

2. tr. a doborî, a culca la pământ.

3. refl. a se năpusti (asupra).

4. intr. a-i veni cuiva o idee, a i se năzări.


Aborda

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. aborder)

1. intr. (despre nave) a se ciocni.

2. a se opri lângă o navă bord la bord.

3. a acosta.

4. tr. (fig.) a se apropia de cineva spre a-i vorbi.

5. a începe studiul unei probleme; a deschide o discuţie.


Alimba

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (din limb)

1. a limba.

2. a descărca pe alte vase o parte din încărcătura unei nave, pentru a-i permite navigheze în ape de mică adâncime.


Analiză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. analyse, gr. analysis)

1. metodă ştiinţifică de cercetare a realităţii, bazată pe descompunerea proceselor, a obiectelor studiate în părţile lor constitutive.

2. examinare amănunţită a unei probleme, opere literare, a unui text.

3. în ultimă ~ = în concluzie, ca încheiere.

4. ~ matematică = ramură a matematicii care studiază funcţiile, limitele, derivatele şi aplicaţiile lor.

5. descompunere a unei substanţe, pentru a-i stabili compoziţia chimică.

6. ~ corticală = funcţie a cortexului prin care se desprind însuşirile generale şi cele specifice ale obiectelor şi fenomenelor.


Angrena

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. engrener)

1. vb. tr. a face ca dinţii unei roţi intre între cei ai altei roţi spre a-i transmite o mişcare.

2. tr., refl. a antrena, a fi antrenat într-o acţiune.


Anozodiaforie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anosodiaphorie)

1. indiferenţă manifestată de un bolnav faţă de propria-i boală.