Dictionar

Rezultate principale (Acţiona):

Acţiona

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. actionner)

1. intr. a întreprinde o acţiune.

2. a se comporta într-o anumită împrejurare.

3. tr. a pune în mişcare un sistem, utilaje etc.

4. a ~ în justiţie = a da (pe cineva) în judecată.


Rezultate secundare (Acţiona):

Acţionalism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actionnalisme)

1. analiză ce se bazează, în explicarea dinamicii vieţii sociale sau a naturii umane, pe conceptul de acţiune.


Acţionalist, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. actionnaliste)

1. referitor la acţionalism, doctrină bazată pe studiul muncii.


Acţionar, -ă

Parte de vorbire: s.m.f.
Origine: (fr. actionnaire)

1. persoană care deține acțiuni la o societate comercială.


Acţionariat

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actionnariat)

1. sistem în care salariaţii unei întreprinderi sunt coproprietari ai unei părţi din acţiuni.


Fracţiona

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. fractionner)

1. a împărţi un întreg; a diviza, a secţiona.


Interacţiona

Parte de vorbire: vb.
Origine: (interacţi/une/ + -ona)

1. intr., refl. a fi în raport de interacţiune.


Abataj

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abattage, it. abbattaggio)

1. acțiunea de a extrage minereu într-o mină.

2. loc de extragere a unui minereu, a unei roci dintr-un zăcământ; operaţia însăşi.

3. ~ frontal = abataj al minereului făcut pe un front foarte lung în direcția filonului.

4. ciocan de ~ = instrument acționat cu aer comprimat, cu ajutorul căruia se desprinde cărbunele în straturile cu înclinație mare.

5. doborâre a arborilor în exploatările forestiere.

6. acțiunea de a ucide un animal; sacrificare a animalelor, la abator.

7. (marinărie) înclinare a unei nave spre a putea fi carenată; carenaj.


Actualmente

Parte de vorbire: adv.
Origine: (fr. actuellement)

1. în circumstanțele actuale, chiar în momentul în care vorbim, când acționăm; în prezent; acum.


Acţionalist, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. actionnaliste)

1. referitor la acţionalism, doctrină bazată pe studiul muncii.


Alură

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. allure)

1. mod de deplasare a unui animal, vehicul.

2. fel de a merge; ţinută, aspect; înfăţişare.

3. fel de a acţiona, de a se purta; ritm în care se desfăşoară o întrecere sportivă.

4. poziţia vântului faţă de o navă.

5. unghiul format de drumul urmat de o navă faţă de direcţia vântului.


Anemotrop

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. anémotrope)

1. motor acționat de vânt; aeromotor, motor eolian.


Anizotropie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anisotropie)

1. proprietate a unui corp de a prezenta caracteristici mecanice, optice, electrice, magnetice etc. variate; eolotropie.

2. (biol.) însuşire a unui organ de a reacţiona diferit la excitaţii externe.