Dictionar

Rezultate secundare (Acră):

Acramfibrie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. acramphibrye)

1. creşterea periferic terminală a unor plante.


Acrandrie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. acrandrie)

1. dispoziție apicală a anteridiilor la unele briofite.


Acraniate

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. acraniens)

1. pl. subîncrengătură de animale cordate primitive, lipsite de craniu.


Acranie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acranie)

1. monstruozitate caracterizată prin lipsa craniului.


Acraspedot, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (lat. acraspedotus)

1. (despre ciuperci) fără velum.


Consacra

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. consacrer, lat. consecrare)

1. tr. a da în întregime, a închina, a destina.

2. a da un caracter sacru.

3. (despre preoţi) a hirotonisi.

4. a stabili, a consfinţi; a legitima.

5. tr., refl. a (se) dedica, a (se) devota.


Alaun

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Alaun)

1. sulfat dublu al unui metal trivalent sau monovalent; sulfat dublu de aluminiu şi potasiu; piatră-acră.


Amfiox

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. amphioxus)

1. animal marin mic, acraniat, din încrengătura protocordatelor, ca un peştişor ascuţit la cele două extremităţi.


Anticonformist, -ă

Parte de vorbire: adj., s.m.f.
Origine: (fe. anticonformiste)

1. (persoană) care disprețuiește convențiile sociale, normele general acceptate; nonconformist.

2. (persoană) care se opune conformismului, ideilor consacrate; nonconformist.


Antimemorii

Parte de vorbire: s.f. pl.
Origine: (fr. antimémoires)

1. memorii cu caracter evocator, care nu respectă procedeele consacrate ale memorialisticii.


Antipiesă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. anti-pièce)

1. piesă de teatru care nu respectă procedeele dramatice consacrate și care ilustrează o nouă estetică; (rar) antiteatru.

2. piesă fără valoare artistică; parodie a unei piese.


Aplica

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. appliquer, lat. applicare)

1. tr. a face (un lucru) adere, se lipească de ceva.

2. a pune în practică.

3. a administra (un tratament medical).

4. a raporta un principiu general la ceva.

5. refl. (rar) a se dedica, a se consacra.