Dictionar

Rezultate secundare (Acuzat):

Acuzat, -ă

Parte de vorbire: adj., s.m.f.
Origine: (acuza)

1. (persoană) care face obiectul unei acuzații, care este inculpată; învinuit, învinovățit, pârât.


Acuzaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accusation, lat. accusatio)

1. acuzare.


Acuzativ

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. accusativus, fr. accusatif)

1. caz al declinării care exprimă unele complemente şi unele atribute.


Acuzator, -oare

Parte de vorbire: adj., s. m. f.
Origine: (fr. accusateur)

1. (cel) care acuză.

2. ~ public = (în unele state) procuror (2) în procesele criminale.


Acuzatorial, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (engl. accusatorial)

1. cu caracter de acuzare; conținând sau implicând o acuzație; acuzatoriu.

2. se referă la o metodă de procedură penală aplicată în țările anglo-saxone în care judecătorul este arbitrul între acuzat și acuzare; acuzatoriu.


Absolvi

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (germ. absolvieren, lat. absolvere)

1. a termina un ciclu, o formă de învăţământ.

2. (jur.) a elibera nepedepsit un acuzat când faptul imputabil nu este prevăzut de lege; a scuti de pedeapsă.


Acuzabil, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. accusable)

1. care poate fi acuzat.

2. (antonim) inacuzabil.


Acuzat, -ă

Parte de vorbire: adj., s.m.f.
Origine: (acuza)

1. (persoană) care face obiectul unei acuzații, care este inculpată; învinuit, învinovățit, pârât.


Acuzatorial, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (engl. accusatorial)

1. cu caracter de acuzare; conținând sau implicând o acuzație; acuzatoriu.

2. se referă la o metodă de procedură penală aplicată în țările anglo-saxone în care judecătorul este arbitrul între acuzat și acuzare; acuzatoriu.


Antanagogă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. antanagoge)

1. răspuns la un argument, la o acuzaţie.

2. răspuns la acuzația unui adversar printr-o contraacuzație.


Boxă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. box)

1. compartiment în interiorul unei construcţii, al unui local, al unei încăperi.

2. parte dintr-o sală de tribunal, în care iau loc acuzaţii în cursul proceselor.

3. despărţitură într-un grajd.

4. compartiment la malul unei ape pentru parcarea ambarcaţiilor cu motor.

5. loc de refugiu pe marginea pistei de curse automobilistice pentru repararea rapidă a maşinilor.

6. ladă care serveşte la încărcarea-descărcarea animalelor pe o navă.

7. incintă acustică.