Dictionar

Rezultate secundare (Adresează):

Acroamatic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acroamatique)

1. învățătură transmisă pe cale orală, rezervată anumitor studenți.

2. care se adresează numai inițiaților; rezervat iniţiaţilor, secret.


Alocutor

Parte de vorbire: s.m.
Origine: (it. allocutore)

1. cel căruia i se adresează o comunicare; destinatar, interlocutor.

2. (anton.) locutor.


Audienţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. audience, lat. audientia)

1. întrevedere oficială acordată de către un demnitar unei persoane care l-a solicitat.

2. interes pe care cineva îl poartă celui care i se adresează; atenţie; succes.

3. a avea ~ la public = a trezi interesul unui public numeros.

4. acceptare (entuziastă) a ceva.

5. (jur.) şedinţă de judecată în care are loc audierea părţilor.


Comunicaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. communication, lat. communicatio)

1. mijloc de comunicare între două puncte; legătură, contact (rutier, telefonic etc.)

2. (pl.) ansamblu de infrastructuri care permite asemenea legături.

3. figură retorică prin care un orator sau autor se adresează auditoriului, respectiv cititorului, simulând a-l consulta cu privire la aprecierea unor fapte sau în legătură cu justeţea unor afirmaţii ori argumente.


Coreclamant, -ă

Parte de vorbire: s.
Origine: (co- + reclamant)

1. cel care se adresează justiţiei împreună cu altcineva.


Destinatar, -ă

Parte de vorbire: s.m.f.
Origine: (fr. destinataire)

1. persoană căreia îi este destinat un lucru.

2. persoană căreia i se adresează o scrisoare, o telegramă, un colet etc.; (înv.) adresant.

3. (anton.) destinator.