Dictionar

Rezultate secundare (Alternativ):

Alternativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. alternatif)

1. care alternează; ciclic, periodic.

2. curent ~ = curent electric al cărui sens variază periodic.


Alternativă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alternative)

1. posibilitate sau necesitate de a alege între două soluţii, situaţii etc. care se exclud.


Nume alternativ

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT nomenalternativum

2. FR nom alternatif

3. EN alternative name

4. DE alternative Benennung

5. RU aльтернaтивное нaзвaние

6. HU alternatív név, váltakozó név


Admitanţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr., engl. admittance)

1. mărime inversă impedanţei unui circuit electric de curent alternativ.


ALELO-

Parte de vorbire: elem.
Origine: (fr. allélo- cf. gr. allelon)

1. „alternativ”, „reciproc”.


Alternanţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alternance)

1. însuşirea de a alterna.

2. procedeul de decorare prin utilizarea alternativă a două motive, elemente.

3. (lingv.) schimbare a sunetelor unui cuvânt sau a sunetelor cuvintelor aparţinând unei familii.

4. ~ vocalică = alternanţă între vocalele din tema unui cuvânt; apofonie; ~ consonantică = alternanţă prin consoane.


Alternator

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alternateur)

1. generator electric de curent alternativ.


Anantapodoton

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anantapodotone)

1. anacolut în care din două elemente corelative ale unei expresii alternative lipseşte unul sau este înlocuit.


Antifonic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (anti- + fonic)

1. (despre cântecul unui solist, al unui cor) alternativ.

2. (despre materiale) care atenuează zgomotele.