Dictionar

Rezultate secundare (Analoage):

Actinide

Parte de vorbire: s.n. pl.
Origine: (fr. actinides, germ. Aktiniden)

1. grupă de elemente radioactive cu proprietăţi analoage actiniului.


Analogie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. analogie, lat. analogia)

1. corespondenţă, asemănare între două sau mai multe situaţii, obiecte, fenomene, noţiuni etc.

2. metodă de studiu al unui sistem bazată pe analogia (1) dintre acesta şi un alt sistem cunoscut.

3. (biol.) asemănare relativă a două organe (de animale) analoage.

4. (jur.) metodă de soluţionare a unui caz neprevăzut de lege, dar asemănător.

5. asemănare parţială de formă, sau de conţinut a două elemente de limbă, care determină modificarea unuia dintre ele sub influenţa celuilalt.


Dipod, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. dipode)

1. (despre animale inferioare) cu două membre sau organe analoage servind drept picioare.

2. (rar; despre mamifere) biped.

3. (despre versuri) alcătuit din două picioare.


Homeopatie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. homéopathie)

1. metodă terapeutică bazată pe administrarea de substanţe chimice în concentraţii extrem de mici, prin diluţii succesive, care produc afecţiuni analoage bolii ce se combate.


Indice

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr., it. indice, lat. index)

1. (mat.) semn distinctiv afectat unei litere, reprezentând în același calcul mai multe mărimi analoage.

2. număr, cifră.

3. cifră dintr-un plan economic ce trebuie atinsă pentru a se realiza un anumit nivel de producție.

4. mărime care caracterizează o proprietate a unei substanțe, a unui sistem tehnic etc.

5. fapt, indiciu care arată aspectul unui fenomen, al unei situații etc.

6. s. n. 1. index.

7. ~ de clasificare = combinație de cifre și litere cu care se notează, într-un sistem de clasificare după conținut, publicațiile.

8. indicator al scării unui instrument de măsură.


Izomerie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. isomérie)

1. proprietate a unor substanțe cu aceeași formulă moleculară de a avea însușiri fizice și chimice deosebite, datorită modului diferit de dispunere a atomilor în moleculă.

2. însușire a nucleelor atomice ale aceluiași element chimic de a avea stări de energie și, deci, proprietăți radioactive diferite.

3. (bot.) egalitate a segmentelor analoage ale organelor aceleiași specii.

4. influență egală a factorilor ereditari.