Dictionar

Rezultate secundare (Anotimp):

Excesiv, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. excessif)

1. care întrece limita normală; exagerat; abuziv.

2. climă = climă cu variaţii mari de temperatură de la un anotimp la altul.

3. (adv.) peste măsură de..., foarte.


Nomad, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.m.f.
Origine: (fr., it. nomade; lat., gr. nomas)

1. I. caracteristic nomazilor.

2. care nu are o aşezare stabilă, permanentă; rătăcitor.

3. care nu se stabilește definitiv pe un anumit teritoriu, mutându-se de pe un loc pe altul; (înv.) nomadic.

4. care se desfășoară în peregrinări; (înv.) nomadic.

5. care nu are caracter stabil; (înv.) nomadic.

6. (entom.) albină = albină cuc cu aspect de viespe aparținând genului Nomada.

7. (despre animale) care schimbă climatul în funcţie de sezon.

8. II. membru al unui grup uman care trăiește mișcându-se în funcție de anotimpuri.

9. membru al unui popor care nu are o așezare statornică.

10. persoană care nu are o locuință fixă și se deplasează mult.

11. (fig.) cel care își schimbă adesea țara, reședința.


Sezon

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. saison)

1. anotimp.

2. perioadă a anului caracterizată prin apariţia anumitor fenomene sau printr-o intensă activitate în anumite domenii ori favorabilă pentru anumite acţiuni.

3. de ~ = propriu unui anumit sezon; (fig.) de actualitate.


Sezonalitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. saisonalité)

1. însuşirea a ceea ce este sezonal.

2. dependenţa izbucnirilor epidemice de factorul anotimp.


Subtropical, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. subtropical)

1. în zona dintre tropice şi 40º latitudine nordică şi sudică; specific acestei zone.

2. climă = climă caldă de tranziţie, între cea tropicală şi cea temperată, cu două anotimpuri, unul secetos, vara, şi altul ploios, iarna.


Transhumant, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. transhumant)

1. (despre populaţii) care practică transhumanţa.

2. (despre animale) care este mutat dintr-un loc în altul, după anotimpuri.

3. (despre îndeletniciri) cu caracter de transhumanţă.