Dictionar

Rezultate secundare (Ansamblul):

Abstract, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (germ. abstrakt, lat. abstractus)

1. adj. gândit în mod separat de ansamblul concret, real.

2. în ~ = pe bază de deducţii logice; exprimat (prea) general, teoretic; (despre un proces de gândire) greu de înţeles; (mat.) număr ~ = număr căruia nu i se alătură obiectul numărat; artă = curent apărut în artele plastice europene la începutul sec. XX, care se caracterizează prin intelectualizarea, reducţia abstractă şi încifrarea imaginii; abstracţionism.

3. s. n. parte de vorbire provenită prin derivare cu sufixe sau prin conversiuni de la o altă parte de vorbire, având un sens abstract.

4. ~ verbal = substantiv care provine de la un verb, denumind acţiunea acestuia.

5. categorie filozofică desemnând cunoaşterea proprietăţilor esenţiale şi generale.


Administraţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. administration, lat. administratio, /2/ rus. administraţiia)

1. ansamblul organelor executive şi de dispoziţie ale statului; personalul de conducere al unei întreprinderi, instituţii etc.

2. consiliu de ~ = consiliu însărcinat cu conducerea unei societăţi de acţiuni.

3. serviciu al armatei care avea în sarcină hrana şi îmbrăcămintea trupelor.


Aeroplancton

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (germ. Aeroplankton)

1. planctonul din aerul atmosferic.

2. ansamblul organismelor microscopice vii care plutesc în aer.


Afabulaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. affabulation, lat. affabulatio)

1. ansamblul faptelor, episoadelor care constituie acţiunea unei opere literare; fabulaţie (3).

2. morala unei fabule.


Ambasadă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. ambassade)

1. reprezentanţă diplomatică a unei ţări, condusă de un ambasador.

2. ansamblul agenţilor diplomatici; localul în care îşi desfăşoară activitatea.

3. (fig.) solie, misiune.


Antiperistaltism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. antiperistaltisme)

1. ansamblul mişcărilor antiperistaltice.