Dictionar

Rezultate principale (Aparat):

Aparat

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. apparatus, fr. apparat, germ. Apparat)

1. sistem tehnic care serveşte pentru o operaţie tehnică, ştiinţifică etc.

2. instalaţie, unealtă pentru exerciţii gimnastice.

3. (anat.) ansamblu de organe care îndeplinesc aceeaşi funcţie în organism.

4. totalitatea serviciilor unei instituţii.

5. ~ de stat = totalitatea organelor de stat care îndeplinesc funcţiile acestuia.

6. totalitatea procedeelor şi mijloacelor într-o anumită muncă.

7. ~ ştiinţific = totalitatea mijloacelor de cercetare într-o muncă ştiinţifică; ~ critic = notele explicative care însoţesc un text, comentat de editor.


Rezultate secundare (Aparat):

Aparat apical

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT apparatus apicalis

2. FR appareil apical

3. EN apical apparatus

4. DE Apikalapparat

5. RU aпикaльный aппaрaт

6. HU csúcs apparátus


Aparataj

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. appareillage)

1. totalitatea aparatelor într-un anumit domeniu.


Aparatură

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Apparatur)

1. ansamblul aparatelor care asigură funcţionarea, controlul şi reglarea unei maşini sau instalaţii.


Fotoaparat

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (rus. фотоаппарат)

1. obiect care permite realizarea de fotografii prin imprimarea luminii pe o peliculă pe bază de nitrat de argint sau prin digitalizare; aparat fotografic.


Microaparat

Parte de vorbire: s.
Origine: (micro1- + aparat)

1. aparat de dimensiuni mici, specific microchimiei.


Miniaparat

Parte de vorbire: s.
Origine: (mini1- + aparat)

1. aparat de mici proporţii.


Abandonic, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.m.f.
Origine: (fr. abandonnique)

1. I. (psihanaliză) se spune despre un subiect (în special un copil) care trăiește cu frica de a fi abandonat, fără existe neapărat motive obiective care justifice această frică.

2. II. (psihanaliză) persoană, de obicei un copil, care trăiește cu teama patologică de a fi abandonat.


Absorbţiometru

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. absorptiomètre)

1. aparat pentru măsurarea gradului de absorbţie.


Acaparant, -ă

Parte de vorbire: adj., s. m. f.
Origine: (acapara + -ant)

1. acaparator.


Acidimetru

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acidimètre)

1. aparat folosit în acidimetrie.


Acomodometru

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accommodomètre)

1. aparat pentru măsurarea capacităţii de acomodare a ochiului.


Acord

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accord, it. accordo)

1. comunitate de vederi; consens, asentiment; acceptare.

2. a cădea de ~ = a se învoi; de comun ~ = a) în perfectă înţelegere; b) în unanimitate.

3. înţelegere privitoare la relaţiile de colaborare şi de cooperare între state, partide politice, organizaţii.

4. formă de retribuţie a muncii prestate.

5. ~ global = formă de organizare şi de retribuire a muncii prin care se leagă mărimea veniturilor personale cu cantitatea, calitatea şi importanţa muncii prestate.

6. concordanţă în număr, gen, caz, persoană între care există raporturi sintactice.

7. (fiz.) egalitate a frecvenţelor de oscilaţie a două sau mai multe aparate, sisteme etc.; sintonie.

8. (muz.) reunire a cel puţin trei sunete, formând o armonie; disciplină care studiază legile de bază ale suprapunerii sunetelor muzicale.